Lista aktualności Lista aktualności

Certyfikat PEFC

Ochrona przyrody, trwałość lasów i zrównoważony rozwój to podstawa gospodarki leśnej realizowanej w Lasach Państwowych. Dowodem tego są międzynarodowe certyfikaty, przyznawane regionalnym dyrekcjom Lasów Państwowych.

Lasy, którymi dysponuje PGL LP, są w całości certyfikowane w systemie PEFC. Świadczy to o gospodarce lasami zarządzanej zgodnie z wymogami środowiskowymi, społecznymi i ekonomicznymi.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze, zgodnie z wymogami zawartymi w Normie Krajowej PEFC PL 1003:2012 v.2 „Zrównoważona gospodarka leśna- wymagania”, została oceniona pozytywnie i otrzymała Certyfikat PL PEFC-11/0032 okres 21.12.2017 – 20.12.2020 r.

W związku z potrzebą wypracowania spójnych kryteriów, zasad, wytycznych i wskaźników dla zrównoważonej gospodarki leśnej powstał system Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes - Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej (PEFC), który obecnie obejmuje systemy certyfikacji obowiązujące w ponad 30 krajach (łącznie odpowiadając za certyfikację ponad 275 mln ha lasów). Obejmuje on działania w zakresie zarządzania międzynarodowego, których celem jest m.in. utrzymanie różnorodności biologicznej, produktywności i zdolności do regeneracji w aspekcie gospodarki lasami i obszarami leśnymi oraz ich użytkowania.

Więcej o organizacji PEFC na stronie https://www.pefc.pl/.

Średnia (0 Głosy)