Wydawca treści Wydawca treści

ŚCIEŻKA GEOTURYSTYCZNA DAWNA KOPALNIA BABINA

Ścieżka geologiczna, do zwiedzania której Państwa zachęcamy, położona jest w obszarze dawnej, podziemnej i odkrywkowej eksploatacji węgli brunatnych oraz iłów ceramicznych

Wydobycie na skalę przemysłową prowadzone było tutaj w latach 1920-1973. Znajduje się ona, w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Łęknicy, w południowej części morenowej struktury geologicznej nazywanej Łukiem Mużakowa, która kontynuuje się po stronie niemieckiej. Cała struktura Łuku Mużakowa znajduje się w granicach transgranicznego polsko-niemieckiego Geoparku Łuk Mużakowa, a jego polska część jest ponadto objęta prawną formą ochrony przyrody w formie – Parku Krajobrazowego Łuk Mużakowa.

Ścieżka położona jest na terenie Nadleśnictwa Lipinki.

Przejście trasą ścieżki, o około 5 kilometrowej długości, umożliwia zapoznanie się w bezpieczny i wygodny sposób, z elementami niezwykle rzadkiego w Polsce krajobrazu pokopalnianego.

Zgłębieniu tajników geologii pomoże lektura strony internetowej poświęconej tej atrakcji, jak również objaśnień znajdujących się na mapie geoturystycznej oraz na tablicach informacyjnych rozmieszczonych wzdłuż trasy ścieżki.

 

więcej o ścieżce :http://www.geosciezkababina.pl/

Średnia (0 Głosy)