Wydawca treści

Łowiectwo

Dodał: Piotr Gryglicki Dodano: Cz, 13 lut 2014 08:01

Zwierzyna jest naturalnym i trwałym elementem krajobrazu leśnego. Wnosi do niego różnorodność, oddziałuje na ekosystem i sama pozostaje pod jego wpływem, tworząc układ dynamiczny.

Jeleń (fot. Łukasz Wojciechowski)

Rogacz (fot. Łukasz Wojciechowski) Lis (fot. Łukasz Wojciechowski) Zając (fot. Łukasz Wojciechowski) Jeleń byk (fot. Łukasz Wojciechowski) Dzik Ambona Paśnik (fot. Łukasz Wojciechowski)
Człowiek, przez rozwój przemysłu, tak gwałtowny w ostatnim stuleciu, zaczął oddziaływać na środowisko naturalne, wywołując w nim głębokie zmiany i utratę zdolności do samoregulacji. Spowodowało to konieczność ingerowania w różne elementy środowiska. Las i bytująca w nim zwierzyna nie oparły się skutkom tych zmian. Drapieżniki, takie jak wilk, ryś i niedźwiedź, należące do naturalnych regulatorów liczebności ssaków roślinożernych i mogące utrzymywać ich populacje na poziomie wydolności żerowej środowiska, występują dziś w polskich lasach w niewielkiej liczbie i na niewielkim obszarze. Dlatego też ich funkcję musiał przejąć myśliwy. 
 
Teren RDLP w Zielonej Górze, po wejściu w życie ustawy z 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie jest podzielony  na 4 rejony hodowlane i 147 obwodów łowieckich.   
 
Drapieżniki, takie jak wilk, ryś i niedźwiedź, należące do naturalnych regulatorów liczebności ssaków roślinożernych i mogące utrzymywać ich populacje na poziomie wydolności żerowej środowiska, występują dziś w polskich lasach w niewielkiej liczbie i na niewielkim obszarze.
Nadleśnictwa RDLP w Zielonej Górze bezpośrednio prowadzą gospodarkę łowiecką w 17 obwodach wyłączonych z wydzierżawienia o łącznej powierzchni ponad 160 000 hektarów pól i lasów (lasy zajmują 70% powierzchni), przekazanych w zarząd przez MOŚZNiL z przeznaczeniem na ośrodki hodowli zwierzyny (OHZ). Obecnie, zarządcami obwodów są Nadleśnictwa: Babimost, Bytnica, Cybinka, Krosno, Krzystkowice, Sulechów, Szprotawa, Świebodzin, Torzym i Wymiarki . Prowadzą one gospodarkę łowiecką na podstawie wieloletnich i rocznych planów łowieckich, realizując zadania i kierunki  określone w art. 28 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:
1. Wzorcowe zagospodarowanie łowisk, wdrażanie nowych osiągnięć naukowych i praktycznych z zakresu łowiectwa, np. preferowanie trwałych elementów zagospodarowania łowieckiego obwodów, takich jak:
  • uprawy mieszanek wieloletnich,
  • zakładanie poletek ogryzowo-pędowych,
  • sadzenie i pielęgnowanie drzew owocowych,
  • odnawianie łąk śródleśnych i przyleśnych,
  • zachowanie istniejących naturalnych zbiorników wodnych.

2. Badania naukowe:

3. Odtwarzanie populacji ginących gatunków zwierząt dziko żyjących:
  • zasilanie niewielkich miejscowych populacji zająca w  obwodzie wyłączonym nr 167 i 195 Nadleśnictwa Krzystkowice,
  • zasilanie istniejących populacji daniela na terenie obwodów wyłączonych Nadleśnictw: Babimost, Krzystkowice, Świebodzin, Torzym
4. Hodowlę rodzimych gatunków zwierząt łownych w celu zasiedlania łowisk:
  • hodowla zamknięta daniela i zwierzyny drobnej Nadleśnictwa Świebodzin.
5. Szkolenia z zakresu łowiectwa.
 
Ponadto, równolegle z wymienionymi działaniami, realizowane są  założenia planów wieloletnich w zakresie poprawy bądź utrzymywania struktury wiekowej i płciowej oraz liczebności populacji zwierzyny (a przez to polepszenia jakości osobniczej) właściwych dla zapewnienia równowagi ekosystemów.
Nadleśnictwa, w obwodach wyłączonych uprawiają ponad 1300 ha poletek, wykaszają 580 ha łąk, wykładają różnego rodzaju karmę. W ostatnim okresie, rocznie odstrzeliwuje się w obwodach ponad 2400 dzików, 1000 saren, 1000 jeleni, 60 danieli, w tym osobniki o trofeach medalowych, a także niewiele zwierzyny drobnej. Obwody wyłączone nadleśnictw RDLP w Zielonej Górze słyną  z dobrze zorganizowanych polowań zbiorowych na dziki, jelenie, sarny i inną zwierzynę. W sezonie łowieckim, w polowaniach tych uczestniczy ponad 2000 myśliwych z kraju i zagranicy.
Średnia (0 Głosy)
Średnia ocena to 0.0 gwiazdek z 5.