Ochrona przeciwpożarowa

Prawie 400 osób i 100 pojazdów brało udział 11 kwietnia br. w ćwiczeniach ratowniczo-gaśniczych pod kryptonimem „ZASIEKI 2017”.

Ochrona przed szkodnictwem

Ochrona lasów przed szkodnictwem jest obowiązkiem wszystkich pracowników Lasów Państwowych. Szkodnictwo leśne jest określane jako bezprawne korzystanie z lasu czy pozyskiwanie produktów leśnych lub naruszanie przepisów dotyczących PGL LP, szczególnie ochrony lasów. Czyny te, zależnie od stopnia szkodliwości społecznej, stanowią występki lub wykroczenia ścigane w trybie karno-sądowym.