Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikat PEFC

Ochrona przyrody, trwałość lasów i zrównoważony rozwój to podstawa gospodarki leśnej realizowanej w Lasach Państwowych. Dowodem tego są międzynarodowe certyfikaty, przyznawane regionalnym dyrekcjom Lasów Państwowych.

Lasy, którymi dysponuje PGL LP, są w całości certyfikowane w systemie PEFC. Świadczy to o gospodarce lasami zarządzanej zgodnie z wymogami środowiskowymi, społecznymi i ekonomicznymi.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze, zgodnie z wymogami zawartymi w Normie Krajowej PEFC PL 1003:2012 v.2 „Zrównoważona gospodarka leśna- wymagania”, została oceniona pozytywnie i otrzymała Certyfikat PL PEFC-11/0032 okres 21.12.2017 – 20.12.2020 r.

W związku z potrzebą wypracowania spójnych kryteriów, zasad, wytycznych i wskaźników dla zrównoważonej gospodarki leśnej powstał system Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes - Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej (PEFC), który obecnie obejmuje systemy certyfikacji obowiązujące w ponad 30 krajach (łącznie odpowiadając za certyfikację ponad 275 mln ha lasów). Obejmuje on działania w zakresie zarządzania międzynarodowego, których celem jest m.in. utrzymanie różnorodności biologicznej, produktywności i zdolności do regeneracji w aspekcie gospodarki lasami i obszarami leśnymi oraz ich użytkowania.

Więcej o organizacji PEFC na stronie https://www.pefc.pl/.

Średnia (0 Głosy)

Certyfikacja

Trwałe i zrównoważone zagospodarowanie lasów na terenie RDLP w Zielonej Górze odbywa się zgodnie z międzynarodowymi zasadami: zachowania trwałości lasów, zrównoważonego rozwoju i ochrony przyrody. Potwierdzają to przyznawane regionalnym dyrekcjom LP certyfikaty.

FSC®
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze ma przyznany od 2001 roku certyfikat FSC®. To skrót od angielskiej nazwy organizacji Forest Stewardship Council®, założonej w 1993 r. w Meksyku. Celem jej działalności jest popularyzacja sposobu prowadzenia gospodarki leśnej na zasadach uwzględniających nie tylko aspekty ekonomiczne, ale również społeczne i przyrodnicze.

Warunkiem otrzymania certyfikatu jest prowadzenie gospodarki leśnej z uwzględnieniem wszystkich regulacji prawnych danego kraju oraz międzynarodowych traktatów i porozumień, których dany kraj jest sygnatariuszem. Obligatoryjne jest również spełnienie zasad i kryteriów przyznawania certyfikatu.
Proces certyfikacji opiera się na trzech głównych filarach. Są to:

  • standardy, które opisują prowadzenie gospodarki leśnej i procedury audytu badającego zgodność prowadzonej gospodarki z tymi standardami;
  • system kontroli pochodzenia produktu w każdej firmie przetwarzającej produkty leśne;
  • zasady użycia logo certyfikatu na produktach pochodzących z certyfikowanych lasów.

Logo FSC® jest znakiem prawnie chronionym. Każde jego użycie wymaga autoryzacji. Posługiwanie się logo FSC® przez jednostki Lasów Państwowych jest możliwe jedynie po pozytywnie odbytym procesie certyfikacyjnym, którego elementem jest audyt. Certyfikat przyznawany jest na okres pięciu lat. Później cała procedura jest powtarzana. Daje to gwarancję ciągłego utrzymywania wysokich standardów prowadzenia gospodarki leśnej.

 

Możliwość użycia logo certyfikatu pozwala klientowi wybierać produkty pochodzące z lasów certyfikowanych, a tym samym przyczyniać się do ochrony środowiska.

Obecnie wielu renomowanych producentów wyrobów z drewna posługuje się logo FSC®. Jeśli stan środowiska naturalnego nie jest komuś obojętny, warto zwracać na to uwagę przy wyborze produktu.

 

 

RDLP w Zielonej Górze posiada aktualnie certyfikat FSC®  nr SGS-FM/COC-009010 ważny od 23/03/2017 do 22/03/2022 roku.

Do pobrania :

Certyfikat FSC 

KRAJOWY STANDARD GOSPODARKI LEŚNEJ FSC® W POLSCE FSC-STD-POL-01-01-2013 PL

PEFC

Od 2003 r. w polskich lasach wdrażany jest alternatywny system certyfikacyjny – PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes – Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej). Jest to największy system certyfikacyjny w Europie, funkcjonujący od 1999 r. Inicjatorem procesu tworzenia krajowych standardów PEFC były Lasy Państwowe oraz Rada PEFC Polska, działająca obecnie przy Instytucie Badawczym Leśnictwa.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze otrzymała certyfikat PEFC w 2011 roku. System zarządzania funkcjonujący w RDLP w Zielonej Górze został oceniony i certyfikowany jako spełniający wymagania zawarte w Polskich kryteriach i wskaźnikach trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów dla potrzeb certyfikacji lasów. Zakres rejestracji obejmuje trwałe i zrównoważone zagospodarowanie lasów na terenie nadleśnictw RDLP w Zielonej Górze.

W 2017 roku został przeprowadzony audyt recertyfikacyjny. Uzyskany pozytywny wynik audytu przedłuża ważność certyfikatu PL PEFC 11/0032 do 20 grudnia 2020 roku.

 

Certyfikat PL- PEFC – 11/0032 ważny jest od od 21/12/2017 do 20/12/2020 roku.

 

Do pobrania:

Certfikat PEFC

Polskie Kryteria i Wskaźniki Trwałego i Zrównoważonego Zagospodarowania Lasów dla Potrzeb Certyfikacji Lasów

 

Tekst i fot. Anna Niemiec

Średnia (1 Głos)