Wydawca treści Wydawca treści

Przetarg na środki trwałe

Średnia (0 Głosy)

Przetarg na sprzedaż środków trwałych

 

 

 

 

Do pobrania (link)

Średnia (0 Głosy)

Ogłoszenie o przetargu

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu osobowego

DANE POJAZDU

- markA Citroen C4 1.6 HDI

- nr rej. FZ 5345C

- rok produkcji 2012

- przebieg ogółem ok. 250 tys. km

CENA wywoławcza 20 000 zł (brutto)

Samochód można oglądać w dni robocze, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym, w terminie od 15 do 25 maja 2018 roku w godz. 800-1400 na parkingu przy siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.

Dane kontaktowe

Boguslaw Kunik tel.: +48 68 455 85 52 lub +48 601 312 188.

 

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE

- termin skladania ofert do godz. 900 dnia 28 maja 2018 r.

- forma pisemna (w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem "Przetarg na samochód")

- miejsce skladania ofert: sekretariat Dyrektora RDLP w Zielonej Górze- IV piętro (ul. Kazimierza Wielkiego 24 a, 65-950 Zielona Góra)

- publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie RDLP w Zielonej Górze o godz. 930  w sali nr 509 (V piętro) w dniu 28 maja 2018 r.

Ustala się 5 dni roboczych na związanie ofertą, licząc od dnia otwarcia ofert.

Szczegóły określono w załączniku (do pobrania).

Średnia (0 Głosy)

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne realizowane przez jednostki RDLP w Zielonej Górze.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe jest zobowiązane do stosowania przepisów ustawy "Prawo zamówień publicznych".
Na odpowiednich poziomach zarządzania (Dyrekcja Generalna, dyrekcje regionalne, nadleśnictwa, zakłady) określone grupy usług, dostaw, robót budowlanych i innych mogą być koncentrowane.
Na każdym z tych poziomów organizowane są postępowania o zamówienia publiczne.
Aktualne informacje na temat zamówień publicznych oraz zarządzenia Dyrektora RDLP można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej LP.

Linki do BIP jednostek:

Średnia (0 Głosy)