Lista aktualności Lista aktualności

Narada Techniczno- Gospodarcza w Nadleśnictwie Wolsztyn

Narada Techniczno- Gospodarcza w Nadleśnictwie Wolsztyn została zaplanowana na środę 25 października 2023 r. i rozpocznie się o godz. 8:00 w siedzibie jednostki (ul. Bohaterów Bielnika 29, 64-200 Wolsztyn).

Jaki jest program NTG i jak długo potrwa?

1. Ocena gospodarki ubiegłego okresu gospodarczego:

- referat nadleśniczego,       

- koreferat wykonawcy PUL oraz Zespołu Ochrony Lasu,

- wyniki monitoringu oddziaływania PUL na środowisko.

2. Końcowe ustalenia w sprawie organizacji prac urządzeniowych tworzonego projektu planu:

- rozstrzygnięcia w zakresie sposobu rozwiązania problemu rozbieżności ewidencyjnych,

- zatwierdzenie projektu zmian podziału powierzchniowego,      

- przyjęcie wielkości zasobów drzewnych ustalonej metodą próbnych powierzchni kołowych,

- przyjęcie powierzchni drzewostanów do przebudowy,         

- przyjęcie etatów cięć użytkowania rębnego i przedrębnego,      

- przyjęcie zadań z zakresu ochrony i hodowli lasu,          

- program ochrony przyrody,          

- główne wnioski prognozy oddziaływania na środowisko projektu PUL,           

- plan ochrony przeciwpożarowej,  

- program edukacji leśnej społeczeństwa,  

- pozostałe zagadnienia, specyficzne dla nadleśnictwa.

*Orientacyjny czas trwania posiedzenia to 6-7 godzin.      

Ze względów organizacyjnych, prosimy o wcześniejsze potwierdzenie uczestnictwa w Naradzie Techniczno-Gospodarczej (NTG) – telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Gdzie można znaleźć przydatne informacje na temat naszych lasów?

Chcąc bliżej poznać lasy w poszczególnym regionie, warto zapoznać się bazą danych pn. Bank Danych o Lasach (BDL) - to portal internetowy oparty na wieloletniej pracy i wiedzy leśników oraz taksatorów. Zachęcamy również do pobrania na telefon bezpłatnej aplikacji BDL - na pewno będzie przydatna w lesie. 

Średnia (0 Głosy)