Lista aktualności Lista aktualności

POZNAJEMY PTAKI POLSKI (...) #SPOTKANIEnr6

Przed nami kolejne spotkanie pasjonatów ornitologii oraz sympatyków przyrody. Młodzi obserwatorzy, którzy od czerwca prowadzą obserwacje ptaków ponownie spotkają się na terenie Chynowa- tym razem zajęcia będą miały charakter seminaryjno- ćwiczeniowy.

SPOTKANIE NR 6

Sobota 24 listopada 2018 r. 

godz. 1000-1300

 

Dane adresowe:

ul. Poznańska 13

(sala konferencyjna w siedzibie ZO PZŁ w Zielonej Górze)

65-137 Zielona Góra

 

PROGRAM

1. Sprawy organizacyjne:

- sprawdzanie obecności,

- odbiór formularzy obserwacyjnych od uczestników projektu.

2. Poznaj i obserwuj ptaki:

- wykład pt. „Koto odwiedza nasz karmnik?” (prezentacja multimedialna)- Grzegorz Patek (Nadleśnictwo Krzystkowice),

- ćwiczenia pt. „Tryb życia ptaków- tworzenie stad”- zajęcia grupowe z zakresu edukacji ekologicznej- Ewelina Fabiańczyk (RDLP w Zielonej Górze).

Zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych, które uczestnicy projektu otrzymali podczas pierwszych spotkań, tj. „Ptaki. Przewodnik Collinsa" oraz poradnik metodyczny - Vademecum obserwatora. 

3. Podsumowanie spotkania:

- „pogadanki z animatorem” obejmujące konsultacje merytoryczne na temat zrealizowanych obserwacji terenowych,

- konsultacje indywidualne, pogadanki dotyczące bioróżnorodności lokalnego środowiska przyrodniczego (integracja zielonogórskiej grupy obserwatorów ptaków, indywidualne spostrzeżenia, wymiana doświadczeń, doskonalenie umiejętności wypowiedzi w aspekcie charakterystyki zaobserwowanych ptaków, wnioski ze spotkania).

 

Przeprowadzone w ostatnim czasie spotkanie uczestników projektu, opierało się na kształceniu umiejętności manualnych. Młodzi obserwatorzy mogli wykazać się swoją wiedzą oraz zdolnościami plastycznymi tworząc ptaki z gliny. Tego typu zajęcia sensoryczne to także świetną okazja, aby porozmawiać o utworach glebowych, zapoznać z rodzajem skał i zaciekawić tematyką siedlisk leśnych.

"Ptaki z gliny?" ...z pozoru wydawałoby się, że jest to prosta zabawa, ale z każdą minutą widać było jak dzieci i młodzież się koncentrują nad zadaniem komentując, że tego typu zajęcia wymagają sporej pracy … a efekty były zaskakujące.

 

Średnia (0 Głosy)