Lista aktualności Lista aktualności

Szkoła w Brodach laureatem konkursu "Klasa z drewna"

Lekcje na świeżym powietrzu i zajęcia terenowe dzięki nowej, drewnianej infrastrukturze!

27 października w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brodach miało miejsce otwarcie infrastruktury powstałej w ramach ogólnopolskiego konkursu Lasów Państwowych „Klasa z drewna” i gra terenowa „#graMYwLAS” – przeprowadzona na bazie tej infrastruktury.

Celem konkursu było propagowanie drewna jako ekologicznego i trwałego surowca, a także zwrócenie uwagi na szczególne znaczenie lasów w naszym środowisku. Szkoły uczestniczące w konkursie miały za zadanie przygotowanie oryginalnego projektu, który miał promować rozwijanie zainteresowań z zakresu edukacji przyrodniczo-leśnej, ochronę przyrody, funkcje lasów, zrównoważoną gospodarkę leśną i działania Lasów Państwowych.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brodach został jednym z laureatów konkursu i uzyskał 64 700 złotych dofinansowania z Funduszu Leśnego, którego dysponentem jest Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.

Na infrastrukturę, do prowadzenia aktywnych zajęć terenowych oraz żywych lekcji przyrody, którą wykonał lokalny stolarz, składa się dziewięć stałych stanowisk do prowadzenia gry terenowej oraz prosta, zadaszona wiata z miejscami do siedzenia dla jednaj klasy. Drewniane elementy infrastruktury zostały rozmieszczone na zielonych terenach szkoły, otaczających budynki szkolne.

W uroczystości inaugurującej projekt "#graMY w LAS” wzięli udział przedstawiciele regionalnych i lokalnych instytucji oraz miejscowa społeczność. Wśród zaproszonych gości byli dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Wojciech Grochala, Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubsko Grzegorz Kielczyk, przedstawiciel Kuratorium – Koordynator Terenowego Zespołu Wizytatorów w Żarach pani Wioletta Markulak, Wójt Gminy Brody Juliusz Dudziak oraz przedstawiciele Rady Gminy Brody.

W grze terenowej wzięły udział całe klasy pod opieką swoich wychowawców. Uczestnicy autorskiej gry „#graMY w LAS”, której scenariusz powstał we współpracy z Ośrodkiem Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich, rozwiązywali zadania, zagadki i quizy; poznawali drewno jako supersurowiec, różnorodne funkcje lasów oraz pracę leśnika.Uczniowie w atrakcyjny, aktywny sposób uczyli się i bawili na świeżym powietrzu. 

 

W centrum zdjęcia jest widoczna wieża zbudowana z jasnych, drewnianych elementów. Po lewej stronie nauczycielka mierzy wysokość budowli,
po prawej stronie i w tle zdjęcia widoczni są harcerze - uczestnicy gry terenowej/autor zdjęcia: Ilona Mrowińska

Wśród opiekunów stanowisk gry byli także leśnicy: Arkadiusz Gołuch - zastępca nadleśniczego, który prowadził stanowisko "Leśne narzędzia i maszyny", Paweł Mrowiński - szef OEPL w Jeziorach Wysokich (stanowisko: "Leśne koło wiedzy") oraz Ilona Mrowińska - specjalista do spraw. edukacji leśnej (stanowisko: "Praca leśnika"). Na stanowiskach "Jaki to surowiec?" oraz "Jakiego drzewa to drewno?" była wykorzystana leśna gra o drewnie "Super surowiec". 

Wiele emocji wzbudziło w uczestnikach gry zadanie, które polegało na zbudowaniu jak najwyższej wieży z drewnianych elementów (na zdjęciu - powyżej).

Podczas apelu podsumowującego wydarzenie, laureatom konkursu - wszystkim uczniom  z klas, które zajęły 3 pierwsze miejsca - zostały wręczone nagrody ufundowane przez Nadleśnictwo Lubsko. Szkoła przygotowała dyplomy dla wszystkich klas.

 

Więcej informacji:

1) Link do informacji o konkursie „Klasa z drewna” na stronie Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych: Konkurs Klasa z drewna - Centrum Informacyjne Lasów Państwowych - Lasy Państwowe 

2) Link do strony szkoły z informacjami o wydarzeniu: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Brodach (edupage.org)

3) Link do relacji TVP Gorzów: Zespół Szkół w Brodach zyskał drewnianą infrastrukturę edukacyjną (tvp.pl)

4) link do relacji Radio Zachód: Szkoła w Brodach laureatem konkursu Lasów Państwowych - Radio Zachód, Lubuskie (zachod.pl)

Średnia (0 Głosy)