Lista aktualności Lista aktualności

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne realizowane przez jednostki RDLP w Zielonej Górze.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe jest zobowiązane do stosowania przepisów ustawy "Prawo zamówień publicznych".
Na odpowiednich poziomach zarządzania (Dyrekcja Generalna, dyrekcje regionalne, nadleśnictwa, zakłady) określone grupy usług, dostaw, robót budowlanych i innych mogą być koncentrowane.
Na każdym z tych poziomów organizowane są postępowania o zamówienia publiczne.
Aktualne informacje na temat zamówień publicznych oraz zarządzenia Dyrektora RDLP można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej LP.

Linki do BIP jednostek:

Średnia (0 Głosy)