Lista aktualności Lista aktualności

Informacje ogólne - zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne realizowane przez jednostki RDLP w Zielonej Górze.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe jest zobowiązane do stosowania przepisów ustawy "Prawo zamówień publicznych".
Na odpowiednich poziomach zarządzania (Dyrekcja Generalna, dyrekcje regionalne, nadleśnictwa, zakłady) określone grupy usług, dostaw, robót budowlanych i innych mogą być koncentrowane.
Na każdym z tych poziomów organizowane są postępowania o zamówienia publiczne.

Aktualne informacje na temat zamówień publicznych oraz zarządzenia Dyrektora RDLP można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej LP.

Serwis BIP jednostek organizacyjnych PGL LP jest obecnie migrowany na platformę GOV.PL/BIP.

Dotychczasowy serwis BIP PGL LP RDLP w Zielonej Górze dostępny jest jako zasób archiwalny pod adresem: https://bip2.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_zielona_gora   (zasoby portalu do dnia 1.7.2021)

Informacje o prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego będą zamieszczane tymczasowo (do czasu uruchomienia przez poszczególne jednostki PGL LP nowych serwisów BIP w systemie GOV.PL/BIP) na stronach webowych jednostek organizacyjnych PGL LP (https://www.lasy.gov.pl) w Portalu Korporacyjnym Lasów Państwowych, w zakładkach: Informacje / Zamówienia publiczne.

Linki do BIP jednostek:

Średnia (0 Głosy)