Archiwum aktualności Archiwum aktualności

Gospodarowanie na obszarach Natura 2000

Od 4 do 5 września w Łagowie odbyło się, kolejne z cyklu szkoleń dla leśniczych RDLP w Zielonej Górze, dotyczące prowadzenia gospodarki leśnej na obszarach Natura 2000.

W programie szkolenia znalazły się interesujące wykłady Pana dr. Pawła Rutkowskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego w  Poznaniu poszerzające wiedzę w zakresie identyfikacji chronionych siedlisk i sposobów ich ochrony, połączone z prezentacją terenową.

Pan Michał Bielewicz z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim przedstawił główne założenia i cele  przyświecające  tworzeniu obszarów Natura 2000,  wyjaśnił skomplikowane procedury związane z ich powstawaniem. Ważne było uświadomienie uczestnikom szkolenia, że mogą mieć wpływ na treść zapisów  Planów Zadań Ochronnych i warto aktywnie uczestniczyć w kolejnych etapach jego powstawania.

Duże zainteresowanie wzbudził temat stref ochronnych ptaków,  wszelkie wątpliwości dzięki odpowiedziom Pana Michała Bielewicza zostały rozwiane.

Pan Dariusz Kiewlicz z Regionalnej Dyrekcji LP w Zielonej Górze zaprezentował problematykę monitoringu wpływu realizacji Planu Urządzenia Lasu na środowisko. Przydatne okazało się przypomnienie obowiązujących przepisów prawa i procedur.

Czerpiąc z pozytywnej energii urokliwego Łagowa uczestnicy szkolenia zakończyli je z przeświadczeniem, że uda im się ochronić  cenne przyrodniczo obszary.

 

 

Tekst: Barbara Świder

Foto: Marta Wiler