Archiwum aktualności Archiwum aktualności

Klimatyczne spotkanie w Łagowie

6 i 7 marca w Łagowie gościliśmy uczestników dwudniowych warsztatów dotyczących Leśnych Gospodarstw Węglowych. Ten najważniejszy z projektów rozwojowych realizowanych przez PGL LP już w tym roku rozpocznie się w 26 wybranych nadleśnictwach w Polsce.

Wydarzenie poświęcone było omówieniu kluczowych zagadnień związanych z realizacją wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, które zainicjowane zostało Zarządzeniem nr 2 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie projektu „Leśne Gospodarstwa Węglowe". Zgodnie z ideą zarządzenia o LGW głównym celem projektu jest wykazanie roli obszarów leśnych w łagodzeniu negatywnych skutków zmian klimatycznych i pochłanianiu dwutlenku węgla przez polskie lasy, co podkreślił w inaugurującym wystąpieniu Konrad Tomaszewski, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych. Szczególną uwagę zwrócił również na wymierny wskaźnik przedsięwzięcia, którym będzie wzrost ilości pochłoniętego dwutlenku węgla w stosunku do drzewostanów referencyjnych, w których nie będą prowadzone tzw. działania dodatkowe.

Podczas szkolenia wygłoszonych zostało łącznie 19 referatów, zarówno przez naukowców, jak również leśników-praktyków.

Pilotażowy etap projektu potrwa do 2026 r. i finansowany będzie ze środków własnych Lasów Państwowych. Spośród 26 wytypowanych do projektu Leśnych Gospodarstw Węglowych nadleśnictw w Polsce, 3 położone są na terenie  RDLP w Zielonej Górze. Są to: Bytnica, Lubsko i Torzym. Obecnie trwają intensywne prace nad wyborem odpowiednich powierzchni badawczych w tych jednostkach.

Na podstawie materiałów DGLP i CKPŚ: Anna Niemiec

Fot.Andrzej Jasiński