Archiwum aktualności Archiwum aktualności

Konferencja w Nadleśnictwie Lubsko

7 czerwca 2013 r. Nadleśnictwo Lubsko zorganizowało konferencję poświęconą 65-leciu swego funkcjonowania oraz 15-tej rocznicy działalności Ośrodka Edukacji Przyrodniczo Leśnej w Jeziorach Wysokich.

7 czerwca 2013 r. Nadleśnictwo Lubsko zorganizowało konferencję poświęconą 65-leciu swego funkcjonowania oraz 15-tej rocznicy działalności Ośrodka Edukacji Przyrodniczo Leśnej w Jeziorach Wysokich. W konferencji uczestniczyli byli nadleśniczowie Nadleśnictwa Lubsko - Tadeusz Grotkiewicz oraz Czesław Górski, pracownicy RDLP w Zielonej Górze z dyrektorem Leszkiem Banachem na czele, nadleśniczowie z zielonogórskiej dyrekcji, samorządowcy, partnerzy biznesowi, przedstawiciele urzędów i placówek współpracujących z nadleśnictwem.

Okolicznościowe prezentacje obrazujące historię Nadleśnictwa Lubsko oraz działalność Ośrodka w Jeziorach, przedstawili nadleśniczy Bogdan Olejniczak oraz specjalista ds. edukacji Ilona Mrowińska.

Spotkanie było też okazją do zaprezentowania przez sekretarza nadleśnictwa Anetę Gawron, odnowionej siedziby Nadleśnictwa Lubsko.

 Dyrektor L. Banach wręcza upominek. Zawiśnie w gabinecie Nadleśniczego