Archiwum aktualności Archiwum aktualności

Lasy Państwowe zapraszają turystów na leśną drogę!

Wszystkich spacerowiczów i amatorów jazdy na rowerze zapraszamy do Nadleśnictwa Świebodzin

Ośrodek Transportu Leśnego w Świebodzinie, na zamówienie Nadleśnictwa Świebodzin, zrealizował kolejną inwestycję drogową pn. „Przebudowa drogi leśnej w leśnictwach Staropole i Lubrza wraz z budową przepustu na rzece Rakownik na terenie Nadleśnictwa Świebodzin".

Funkcjonujący na terenie RDLP w Zielonej Górze zakład - OTL w Świebodzinie specjalizuje się m. in. w budowie, remontach i konserwacjach dróg leśnych.

Omawiane przedsięwzięcie objęło roboty drogowe w zakresie: wykonania podbudowy i nawierzchni drogowej, wykonanie rowów przydrożnych i pozostałych elementów służących zachowaniu trwałości i bezpieczeństwa nowej trasy. Ważnym elementem zamysłu było wykonanie przepustu drogowego, który umożliwia bezkolizyjny spływ kajaków rzeką Rakownik.

Przebudowana droga zapewni dojazd pożarowy do kompleksu leśnego oraz umożliwi wywóz pozyskanego drewna. Całość komponuje się malowniczo w krajobrazie i pozwala na swobodny dostęp turystów do jeziora Paklicko Wielkie.

Na terenie RDLP w Zielonej Górze budowane są drogi leśne – dojazdy pożarowe w tradycyjnej, sprawdzonej od wielu lat technologii na bazie kruszyw łamanych. Drogi te charakteryzuje niski koszt utrzymania a użyte do budowy materiały są ekologiczne i trwałe.  

Potwierdzone dziesięcioletnią eksploatacją tego typu realizacje, przypadają do gustu rowerzystom, którzy często zapuszczają się na przejażdżki w leśne ostępy. Droga sprawdzi się również jako szlak dla osób niepełnosprawnych (w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich).

W ostatnim dziesięcioleciu RDLP w Zielonej Górze wybudowała łącznie ok. 330 km dróg leśnych. Trasy te wykonywane są kompleksowo, z całą infrastrukturą drogową tj.: mosty, przepusty, rowy przydrożne, pobocza, mijanki, place składowe, barierki ochronne w miejscach niebezpiecznych,  miejsca postoju pojazdów (MPP) oraz punkty czerpania wody do celów przeciwpożarowych.Nowa droga to kolejne 7,3 km  drogi leśnej, przyjaznej turystom.

na podstawie artykułu Janusza Janeckiego ( OTL Świebodzin) : Olga Ciemnoczołowska