Leśnicy w Rokitnie

W sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie 18 czerwca odbyła się Pielgrzymka Leśników.

Przewodniczył jej bp Tadeusz Lityński, który jest delegatem Komisji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Pracowników Leśnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska.

Przed Mszą św. dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze - Wojciech Grochala przybliżył ideę pielgrzymowania do Rokitna. Homilię wygłosił ks. Wiktor Ojrzyński - dziekan duszpasterzy leśników.

W pielgrzymce uczestniczyli leśnicy z RDLP w Zielonej Górze, Szczecinie, Szczecinku, Pile, Wrocławiu i Poznaniu. Gościnnie przybył przedstawiciel Ministra Środowiska- Dariusz Matecki

Fot. Ks. Grzegorz Niedźwiedź

Kordelas Leśnika Polskiego „W setną rocznicę urodzin Św. Jana Pawła II”  jako wotum dziękczynne od leśników złożyli dyrektorzy: Wojciech Grochala i Andrzej Szelążek

Życzenia od Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych przekazał pielgrzymom Zastępca DGLP ds. Gospodarki Leśnej Bogusław Piątek.

W tym roku ze względu na panująca pandemię COVID-19 uroczystości odbyły się w mocno ograniczonym składzie i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.