Łuk widziany z Kosmosu

Nadleśnictwo Lipinki otrzymało prawie 660 tys euro dofinansowania z Programu Operacyjnego Polska–Saksonia na budowę infrastruktury turystycznej Geoparku Łuk Mużakowa. Jest to pierwszy w Polsce obiekt o statusie Europejskiego Geoparku!

Na posiedzeniu, które odbyło się 20.09.2011 r. w Görlitz, Komitet Monitorujący Programu Operacyjnego Polska–Saksonia przyznał blisko 660 tys. euro dofinansowania dla Nadleśnictwa Lipinki na budowę infrastruktury turystycznej Geoparku Łuk Mużakowa. Całkowita wartość projektu to prawie 950 tys.euro.Projekt Nadleśnictwa Lipinki pod nazwą „Wspólna marka "Geopark Łuk Mużakowa" drogą do UNESCO" otrzymał największą liczbę punktów z osi Priorytetowej I rozwój transgraniczny, w dziedzinie ochrony środowiska. Projekt dotyczy utworzenia infrastruktury turystycznej w polskiej części Geoparku Łuk Mużakowa oraz przeprowadzenia działań informacyjno–promocyjnych w oparciu o doświadczenia i rozwiązania funkcjonujące po niemieckiej stronie Łuku Mużakowa.

Projekt będzie realizowany przez Nadleśnictwo Lipinki w partnerstwie ze stowarzyszeniem Förderverein Geopark Muskauer Faltenbogen e.V na obszarze Geoparku Łuk Mużakowa po stronie polskiej z wykorzystaniem doświadczeń i rozwiązań, które funkcjonują po niemieckiej stronie.
Teren zostanie zagospodarowany dla potrzeb turystyki transgranicznej, z uwzględnieniem priorytetów turystyki bez barier. Opracowana i wdrożona zostanie koncepcja wspólnej oferty turystycznej z wykorzystaniem atrakcyjnych obiektów geologicznych tzw. geotopów. Przewodnicy niemieccy i polscy będą przeszkoleni w ramach projektu, do prezentacji Łuku Mużakowa jako jednej, transgranicznej atrakcji geologicznej i przyrodniczej. Opracowane zostaną tablice tematyczne i przewodniki dwujęzyczne na temat obiektu. W trakcie trwania projektu zaplanowana jest organizacja szeregu imprez związanych z prezentacją walorów geologicznych i przyrodniczych Łuku Mużakowa, jak np. Dzień Geotopu.
 
     geopark -   
 
Przyznanie dofinansowania zbiegło się z drugim ważnym wydarzeniem dla tego obiektu. Kształt podkowy o wielkości ok. 18 tys. ha - największa w Europie, jedyna widoczna gołym okiem z Kosmosu, morena czołowa Łuk Mużakowa  otrzymała certyfikat Europejskiego Geoparku. To pierwsze tego typu wyróżnienie dla Polski. Dr Henryk Jacek Jezierski Główny Geolog Kraju przekazał tę wiadomość 20 września br.
Wyróżniony certyfikatem Łuk Mużakowa jest wyjątkowym miejscem dla geologów i przyrodników. Posiada szczególne wartości geologiczne i  jest atrakcją turystyczną regionu. Znajduje się w województwie lubuskim, na terenie Nadleśnictwa Lipinki ma kształt podkowy, na jego obszarze występuje ponad 100 zbiorników wodnych, które powstały w wyrobiskach po odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego oraz żwirów. Zbiorniki te wzbogacają krajobraz dzięki zabarwieniu wód od turkusowo-niebieskiego, zielonego, granatowego do pomarańczowego, czerwonego i brunatnego. Dodatkowym walorem historycznym i kulturalnym jest jeden z piękniejszych parków przypałacowych w Europie w m. Łęknica. 
Łuk Mużakowa jest pierwszym geoparkiem o randze europejskiej, ale w Polsce działają jeszcze dwa tego typu obiekty krajowe. W 2010 roku  prawo do posługiwania się mianem „Geoparku Krajowego" otrzymały Góra Św. Anny oraz Karkonoski Park Narodowy wraz z otuliną (certyfikaty podpisał Główny Geolog Kraju).