Archiwum aktualności Archiwum aktualności

Międzynarodowy Dzień Lasów

Tegorocznym obchodom Międzynarodowego Dnia Lasów (MDL), ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, towarzyszyć będzie hasło: „Lasy i Energia".

21 marca zapraszamy do Centrum Przyrodniczego w Zielonej Górze gdzie zielonogórscy leśnicy wyjaśnią, w jaki sposób zrównoważona gospodarka leśna zwiększa rolę lasu jako źródła energii odnawialnej. Drewno jest głównym źródłem energii odnawialnej na świecie. Dostarcza jej  około 40 proc.! Zapytamy się Was czy wiecie jak zachować energię i używać jej kiedy jest nam potrzebna? Odpowiedź znajdziecie poniżej.

Pozyskiwanie energii z drewna jest również czynnikiem rozwoju ekonomicznego. Blisko 883 mln ludzi w krajach rozwijających się jest zatrudnionych w sektorze energetyki opartej na drewnie. Unowocześnienie tego sektora pozwoli na rewitalizację terenów wiejskich i stymulację branży, co wpłynie na zwiększenie miejsc pracy.

Główne komunikaty MDL 2017, przygotowane przez FAO

Zadrzewienia poprawiają warunki życia w miastach oraz obniżają koszty klimatyzacji pomieszczeń. Przemyślane, mogą latem obniżyć temperaturę powietrza w mieście o 2–8 °C.

Wykorzystanie energii z drewna spowalnia także zmiany klimatu i sprzyja rozwojowi gospodarczemu. Lasy dysponują zapasem energii dziesięciokrotnie przewyższającym roczne zużycie energii na całym świecie.

Odp.Lasy dają dużo energii i ciepła. Drzewa absorbują i przechowują energię słoneczną zamieniając ją w drewno, najchętniej wykorzystywane źródło energii odnawialnej. My używamy jej nie tylko aby gotować posiłki i ogrzewać nasze domy. Dzięki postępowi nauki odpady drzewne znalazły wiele zastosowań. Po przetworzeniu stają się m.in. biopaliwem, stosowanym w samochodach i samolotach – paliwem przyszłościowym.

Lasy dla energii – teraz i w dobie przyszłej zielonej gospodarki. Wzrost inwestycji w innowacyjność technologiczną i w zrównoważoną gospodarkę leśną jest kluczem do zwiększenia roli lasu jako źródła energii odnawialnej.

Film przygotowany przez FAO* z okazji MDL 2017 został przetłumaczony przez Lasy Państwowe na język polski.