Archiwum aktualności Archiwum aktualności

Na grzyby

Wrzesień tradycyjnie rozpoczął się pojawieniem grzybów w lesie. Lasy zielonogórskie słyną z udanych grzybobrań

Lato i jesień to okres korzystania z zasobów lasu. Najczęściej zbieramy grzyby i jagody, ale w lesie występują również inne rośliny o jadalnych owocach lub własnościach leczniczych albo użytkowych.
Zbierając grzyby i jagody należy pamiętać o kilku zasadach ich zbioru oraz mieć na względzie zasady poruszania się po lasach.
Bez ograniczeń możemy poruszać się po lesie pieszo i na rowerze, z wyjątkiem miejsc objętych stałym zakazem wstępu, do których wg ustawy o lasach należą:

  1. uprawy leśne do 4 m wysokości;
  2. powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne;
  3. ostoje zwierząt;
  4. źródliska rzek i potoków;
  5. obszary zagrożone erozją.

Równocześnie jeżeli jest bardzo duże zagrożenie pożarowe, wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub degradacja runa leśnego lub prowadzone są prace leśne zagrażające bezpieczeństwu (np. zrąb) nadleśniczy może wprowadzić okresowy zakaz wstępu do lasu, o czym informują tablice z napisem "ZAKAZ WSTĘPU".
Wjazd do lasu pojazdów silnikowych jest zabroniony. Wyjątkiem jest wjazd osób niepełnosprawnych pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb.
Przy zbiorze jagód nie ma ograniczeń co do ilości, natomiast nie wolno korzystać z tzw. "maszynek" lub grzebieni - urządzeń niszczących liście i pędy borówek. Za stosowanie takich metod zbioru grozi wysoki mandat.
W przypadku zbierania grzybów na potrzeby własne, nie ma ograniczeń zarówno co do ilości jak i sposobu zbioru. Natomiast dobrą praktyką jest zbiór poprzez wykręcanie ogonków i zadeptywanie odchylonej ściółki czy mchu w miejscu po ogonku. Zapobiega to wysychaniu grzybni, przez co możemy liczyć na ponowny zbiór owocników w tym samym miejscu w kolejnych latach. Nie należy również mocno rozgrzebywać ściółki, gdyż może to zostać uznane za zabronione w ustawie o lasach "rozgarniania i zbierania ściółki". W ustawie zabronione jest również "niszczenie grzybów oraz grzybni". Zapis ten odnosi się głównie do niejadalnych gatunków grzybów, gdyż pełnią one ważną rolę w ekosystemie.
Stosując się do powyższych zaleceń, można się cieszyć się z przyjemności zbioru jagód i grzybobrania.
Więcej przydatnych informacji na temat rozpoznawania grzybów i sposobów zbioru znajduje się na stronie www.nagrzyby.pl