Archiwum aktualności Archiwum aktualności

Nie wypalaj traw!

Wypalanie traw przez rolników jest zabronione i grożą za to sankcje finansowe. Przyszła już wiosna, na dworze jest coraz cieplej i niebawem u niektórych osób, może pojawić się pokusa, aby wypalić trawy, które zostały na łąkach z poprzedniego roku. W ciągu niespełna dwóch tygodni zielonogórscy leśnicy interweniowali już 32 razy, wyjeżdżając do podpalonych traw.

Przyszła już wiosna, na dworze jest coraz cieplej i niebawem u niektórych osób, może pojawić się pokusa, aby wypalić trawy, które zostały na łąkach z poprzedniego roku. W ciągu niespełna dwóch tygodni zielonogórscy leśnicy interweniowali już 32 razy, wyjeżdżając do podpalonych traw. Niestety nie zawsze udaje się powstrzymać ogień zanim dojdzie do lasu. Do 28 marca z przyczyny „przerzutu ognia z gruntów nieleśnych" spaliło się już 17 arów lasu.

NIE WYPALAJ TRAW !!!
 
apelują wspólnie: Wojewoda Lubuski, Państwowa Straż Pożarna i leśnicy z RDLP w Zielonej Górze i Szczecinie.
 

Warto przypomnieć, że wypalanie traw jest to zabronione i oprócz innych kar np. nakładanych przez policję, w przypadku rolników przewidziane są konsekwencje finansowe ze strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jak podaje Departament Komunikacji Społecznej ARiMR zakaz wypalania traw jest jednym z "Wymogów dobrej kultury rolnej", których przestrzeganie jest wymagane m.in. w ramach systemu dopłat bezpośrednich. Rolnikowi, który ich nie przestrzega, grozi "zasadniczo" zmniejszenie należnej wysokości wszystkich rodzajów dopłat bezpośrednich o 3%. To oznacza, że o tyle mogą być pomniejszone płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, a także płatności rolnośrodowiskowe (PROW 2007 - 2013), pomoc na zalesianie gruntów rolnych (PROW 2007 - 2013) lub płatności ONW, jeśli zostanie stwierdzone, że rolnik wypalał trawy na którymkolwiek z uprawianych przez niego gruntów. ARiMR każdy przypadek wypalania traw rozpatruje indywidualnie i może karę zwiększyć albo zmniejszyć. Zgodnie z zasadami, nałożona przez ARiMR sankcja, w zależności od stwierdzonego stopnia winy, może zostać pomniejszona do 1% jak i podwyższona do 5% należnych rolnikowi płatności obszarowych za dany rok. Kary mogą być też jeszcze bardziej podwyższone, gdy rolnikowi zostanie np. udowodnione celowe wypalanie traw, bo wtedy ARiMR może obniżyć każdy z rodzajów płatności bezpośrednich aż o 20%, a w zupełnie skrajnych przypadkach stwierdzenia uporczywego wypalania traw, Agencja może pozbawić rolnika całej kwoty płatności bezpośrednich za dany rok.