Oferta pracy

 

Zgodnie z wytycznymi dyrektora generalnego Lasów Państwowych jednostki LP uruchamiają nabory wewnętrzne na powstałe lub mające powstać wakaty na stanowiskach pracy. Prowadzona w ten sposób rekrutacja skierowana jest do pracowników aktualnie zatrudnionych w PGL LP (dzięki czemu pracownik ma możliwość  np. awansowania  na wyższe stanowisko), a także do osób, z którymi pracodawca PGL LP rozwiązał stosunek pracy (np. z powodu upływu okresu, na który umowa była zawarta) po dniu 2 kwietnia 2020.

Stanowisko ds. obrotu drewnem, Nadleśnictwo Lubsko (termin do 3 lipca)  ► czytaj więcej 

Księgowy/a, Nadleśnictwo Cybinka (termin do 10 lipca) ► czytaj więcej