Archiwum aktualności Archiwum aktualności

Ogłoszenie

Inwentaryzacja dzików na terenie RDLP w Zielonej Górze

RDLP w Zielonej Górze informuje, iż w związku z wykryciem 14 nowych ognisk choroby afrykańskiego pomoru świń  (ASF) na terenie naszego kraju, w tym na nowych obszarach w województwie mazowieckim i lubelskim co było wynikiem m.in. nieprzestrzegania zasad bioasekuracji przez człowieka oraz rosnącym zagrożeniem ze strony wirusa ASF, na polecenie Ministra Środowiska podjęta została decyzja o przeprowadzeniu na terenie kraju w dniach od 13.10.2016 r. do dnia 06.11.2016 r. inwentaryzacji dzików, które są rezerwuarem wirusa ASF w środowisku. Inwentaryzację tę przeprowadzą nadleśnictwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe przy udziale kół łowieckich i członków Polskiego Związku Łowieckiego  a także przy współudziale przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych oraz samorządu rolniczego. Inwentaryzacja ta będzie prowadzona metodą pędzeń próbnych na losowo wybranych pozycjach, we wszystkich nadleśnictwach i obwodach łowieckich naszej rdLP.

Na terenie nadleśnictw RDLP w Zielonej Górze powyższa inwentaryzacja zostanie przeprowadzona w dniach od dnia 24.10  do dnia 26.10.2016 r.