Archiwum aktualności Archiwum aktualności

Otwarcie placu zabaw

3 czerwca odbyła się długo odkładana uroczystość oddania do użytku dofinansowanego przez Lasy Państwowe placu zabaw przy alei Niepodległości w Zielonej Górze.

3 czerwca odbyła się długo odkładana uroczystość oddania do użytku dofinansowanego przez Lasy Państwowe placu zabaw przy alei Niepodległości w Zielonej Górze.
Mimo siąpiącego od rana deszczu, dzieci z sąsiadującego Przedszkola numer 3 zaśpiewały kilka piosenek w trakcie montażu okolicznościowej tabliczki. „Testowanie" placu jednak odbyło się już wielokrotnie – zaraz po jego powstaniu.

Plac zabaw powstał dzięki dofinansowaniu Lasów Państwowych, kwotą 80 tys. zł
Inicjatywa budowy placu pojawiła się w trakcie uzgodnień z zielonogórskim magistratem w sprawie
zamiany gruntów pomiędzy naszymi instytucjami. Lasy pozyskały kawałek gruntu (ok. 2 arów)
w sąsiedztwie siedziby Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, w zamian za który miasto przejęło od LP około pięć razy większy teren na zielonogórskim Jędrzychowie. Grunty te wartościowo są porównywalne.

Dofinansowanie budowy placu zabaw jest również swego rodzaju gestem LP wobec mieszkańców bloków sąsiadujących z urzędem regionalnej dyrekcji. Dzięki temu dzieci z tych bloków będą mogły atrakcyjnie i bezpiecznie spędzać czas na świeżym powietrzu. Trzeba dodać, że przejęty przez LP teren w praktyce funkcjonował jako "dziki "parking. W najbliższym czasie w tym miejscu powstanie uporządkowane miejsce postoju pojazdów, służące również mieszkańcom.

Janusz Zawada
rzecznik prasowy
RDLP w Zielonej GórzeTablicę montują: Dyrektor RDLP Leszek Banach oraz Wiceprezydent Miasta Zielona Góra Dariusz Lesicki


Dzielne przedszkolaki pod wodzą Pani Dyrektor Marzeny Kmetko (stoi obok Wiceprezydenta Lesickiego)


Skromna tablica donatora nawiązuje stylistycznie do deptakowego wyposażenia reprezentacyjnej ulicy Zielonej Góry


Usytuowany w cieniu wiekowych dębów, grabów, wiązów teren placu zabaw jest atrakcyjnym miejscem odpoczynku w upalne dni


Przejęty teren (zaniedbana lewa część na foto) będzie scalony z naszym dotychczasowym gruntem