Archiwum aktualności Archiwum aktualności

Plantacje nasienne są dobre dla leśnictwa.

W dniach 17-18 maja 2016 roku, w Ośrodku Wypoczynkowym „Leśnik" w Łagowie odbyło się seminarium poświęcone tematyce przygotowania merytorycznego do weryfikacji zadań rzeczowych ujętych w Programie zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew na lata 2011-2035,

połączone z pokazami prowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i stymulujących owocowanie na plantacjach nasiennych. Spotkanie to dedykowane było regionalnym genetykom i naczelnikom wydziałów właściwych ds. hodowli lasu z całej Polski.

Uczestnicy seminarium mogli wysłuchać wykładów przygotowanych przez najlepszych specjalistów w tej dziedzinie. Wypowiadali się:

  1. Prof. Jarosław Burczyk – Czy selekcja drzew leśnych prowadzi do redukcji zmienności genetycznej?
  2. Dr hab. Jan Kowalczyk – Selekcja fenotypowa jest skuteczna!
  3. Dr inż. Daniel Chmura – ABC programów hodowli selekcyjnej.
  4. Dr inż. Jacek Banach – Co nam daje testowanie i jak wykorzystać wyniki do tworzenia lepszych plantacji nasiennych?
  5. Dr inż. Jan Matras – Zadania rzeczowe „Programu … „

Dyskutowano m.in. nad przyszłością programu testowania potomstwa wybranych drzew i populacji, nad koniecznością opracowania zasad właściwego zbioru nasion na plantacjach oraz nad wieloma aspektami istotnymi w bieżącej działalności PGL LP w tym zakresie.

Część praktyczna obejmowała pokazy w trzech nadleśnictwach RDLP w Zielonej Górze. W Nadleśnictwie Świebodzin dyskutowano nad możliwościami zwiększenia podaży nasion dębów rodzimych wykorzystując  plantacje nasienne dębu bezszypułkowego i szypułkowego oraz właściwej pielęgnacji obiektów już istniejących. Uczestnicy seminarium z dużym uznaniem odnieśli się do sukcesów Nadleśnictwa w tym zakresie.

Kolejnym etapem dnia terenowego było omówienie zabiegu ogławiania sosny zwyczajnej. Plantacja nasienna tego gatunku w Nadleśnictwie Gubin została ogłowiona na początku tego roku. Zabieg ten umożliwi obfitsze owocowanie i  łatwiejszy dostęp do szyszek (drzewa nie przekraczają pięciu metrów wysokości). Dyskutowano nad doborem najwłaściwszego terminu wykonania takiego zabiegu oraz technik cięcia i zbiorów.

Na terenie plantacji nasiennej sosny w Nadleśnictwie Gubin

Ostatni pokaz odbył się w Nadleśnictwie Krzystkowice na plantacyjnej uprawie nasiennej modrzewia europejskiego. Tutaj, dr inż. Piotr Markiewicz omówił i zaprezentował zabieg obrączkowania strzał, mający na celu stymulację owocowania. Część uczestników przy pomocy ryszpaków mogła samodzielnie wykonać nacięcia.

Cięcie stymulujące obradzanie

Zaprezentowane zabiegi stosowane są na plantacjach nasiennych w wielu miejscach w Polsce, wymagają jednak doskonalenia i szerszego rozpropagowania.  Możliwość aktywnego uczestnictwa w ich wykonaniu oraz zapoznanie się z efektami niewątpliwie przyczyni się do jeszcze szerszego ich wykorzystywania.