Archiwum aktualności Archiwum aktualności

Podpisanie porozumienia transgranicznego.

W dniu 27 września 2013 r. w Centrum Spotkań Leśników Polskich i Niemieckich w Wymiarkach zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Regionalnymi Dyrekcjami Lasów Państwowych w Zielonej Górze i Wrocławiu a Starostwami Powiatowymi w Görlitz i Bautzen w sprawie wymiany informacji w obszarze wczesnego wykrywania pożarów lasów.

 

Sygnatariuszami Porozumienia ze strony polskiej są Dyrektorzy Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych – Leszek Banach (Zielona Góra) i Grzegorz Pietruńko (Wrocław), ze strony niemieckiej Zastępcy Starostów Powiatów - Dr. Christian Linke (Görlitz)i Birgit Weber (Bautzen). Samo Porozumienie jest wynikiem tegorocznej współpracy polskich leśników z ich niemieckimi kolegami z Saksonii Wschodniej. Podczas spotkania w Wymiarkach podkreślono konieczność kontynuacji współpracy transgranicznej w szeroko rozumianej ochronie lasu, a także chęć wymiany doświadczeń w zakresie prowadzenia gospodarki leśnej po obu stronach granicy, czego dowodem jest zaplanowane na 29 października br. spotkanie w miejscowości Weißwasser (Niemcy) poświęcone właśnie tej tematyce.

PorozumieniePL        PorozumienieDE