Archiwum aktualności Archiwum aktualności

Przygotowania do nowej perspektywy finansowej 2014-2020

Przygotowywanie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe do wypracowania zintegrowanych programów w zakresie leśnictwa, możliwych do finansowania ze środków zewnętrznych (UE, NFOŚiGW, WFOŚiGW, inne programy) w perspektywie lat 2014-2020.

W miniony piątek (15.03), gościliśmy na roboczej naradzie z udziałem kierowników jednostek, Panów: Piotra Adamskiego, dyrektora Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych oraz Jacka Frankowskiego, specjalistę ds. sztuki z Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie.

Zasadniczym tematem spotkania było przygotowywanie się Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe do wypracowania zintegrowanych programów w zakresie leśnictwa, możliwych do finansowania ze środków zewnętrznych (UE, NFOŚiGW, WFOŚiGW, inne programy) w perspektywie lat 2014-2020. Dyrektor Adamski przedstawił dotychczas zrealizowane projekty, wraz z ich ekonomiczną i rzeczową analizą na terenie zielonogórskiej dyrekcji. Ważną częścią jego wystąpienia była identyfikacja obszarów tematycznych w których przewiduje się działania możliwe do realizacji przez jednostki organizacyjne PGL LP do roku 2020.

Wystąpienie Pana Jacka Frankowskiego dotyczyło dwóch zagadnień.
Pierwsze, to prezentacja efektów konkursu „Stop zaśmiecaniu lasów" zorganizowanego przez Lasy Państwowe oraz Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury. Plonem konkursu jest min. profesjonalnie przygotowany przez SPAK zestaw ekspozycyjny z plakatami oraz płytą CD, zawierającą skany prac konkursowych. Nabywca pakietu może samodzielnie zorganizować wystawę oraz bezhonoraryjnie publikować prace zawarte w zestawie.


W drugiej części wystąpienia Pan Frankowski przybliżył dwie historyczne postaci z których współcześni leśnicy polscy mogą być dumni. Łączy je miejsce kształcenia (Instytut Leśnictwa w Broku nad Bugiem), walka z rosyjskim zaborcą, wszechstronne uzdolnienia i ogromny hart ducha.
Wojciech Jastrzębowski, uczestnik powstania listopadowego, twórca ergonomii, sformułował tekst który można określić jako projekt pierwszej w historii, konstytucji zjednoczonej Europy. Jastrzębowski utworzył Zakład Praktyki Leśnej, będący pierwszą instytucją doskonalenia zawodowego dla leśników.
Historia życia drugiej postaci jest jeszcze bardziej fascynująca. Ludomir Benedyktowicz, leśnik w drugim pokoleniu, bezręki artysta malarz, poeta, szachista. W dramatycznych okolicznościach stracił dłoń i rękę podczas udziału w powstaniu styczniowym. Tragedia ta pozbawiła go możliwości kontynuacji studiowania i pracy w zawodzie leśnika. Mimo kalectwa zajął się malarstwem. Skończył Akademię Sztuk Pięknych w Monachium. Terminował w Szkole Kompozycji Jana Matejki. Jego dzieła (oleje, rysunki) można podziwiać w Muzeach Narodowych w Warszawie, Krakowie, Poznaniu a także we Lwowskiej Galerii Sztuki ("Modlitwa przy grobie powstańca").

Janusz Zawada