Archiwum aktualności Archiwum aktualności

Razem dla rozwoju regionu

„Fundusze europejskie na ochronę środowiska szansą dla rozwoju województwa lubuskiego" – to temat konferencji zorganizowanej 15 października przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Zielonej Górze.

Konferencja  zgromadziła liczne grono przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych i  leśników. Prezentacje i referaty dotyczyły środków na ochronę środowiska  w nowej perspektywie finansowej dla województwa lubuskiego.

O możliwościach pozyskania środków w zakresie ochrony środowiska w ramach RPO mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak.

- Budujemy region, który ma być zieloną krainą nowoczesnych technologii  - dbamy o dziedzictwo kulturowe i środowisko naturalne – podkreślała marszałek.

Większość środków na ochronę środowiska znajdować się będzie na poziomie centralnym, szczególnie w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, o czym podczas konferencji mówił sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Waldemar Sługocki. Chodzi przede wszystkim o działania mające na celu wykreowanie atrakcyjnej oferty turystycznej regionu lubuskiego, opartej w dużej mierze na zasobach naturalnych. 

- Mam nadzieję, że uda nam się wykreować produkty turystyczne, które spowodują, że powstanie atrakcyjna oferta turystyczna, która przełoży się na rozwój gospodarczy regionu. Jestem przekonany ze nowa perspektywa to będzie ten impuls, który będzie kołem zamachowym dla takich działań. Myślę tutaj szczególnie o pieniądzach przeznaczonych na środowisko – 3,5 mld euro – wyjaśnił.

Wiceminister  poinformował także, że na poziomie centralnym będą środki na budowę zintegrowanych sieci ścieżek rowerowych. To – jak podkreślała marszałek Elżbieta Anna Polak – doskonała wiadomość dla Lubuskiego. ­- Zależy nam na tym żeby w regionie powstał kompleksowy projekt budowy ścieżek rowerowych. Więc bardzo cieszy nas informacja wiceministra, że będzie taka możliwość przy pomocy środków centralnych.

Możliwości finansowania projektów zintegrowanych przedstawił wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Krystian Szczepański. Zachęcał on do zmiany podejścia i myślenia o korzystaniu z unijnego wsparcia.- Komisja europejska zachęca do myślenia ponad podziałami. Nie skupiajmy się na gminie, rozwiązujmy problemy kompleksowo i globalnie. Potrzebne są projekty zintegrowane – przekonywał.

Zadowoleni powinni być szczególnie włodarze gmin, którzy wielokrotnie zgłaszali potrzebę budowy takiej infrastruktury.

Fundusze Europejskie na ochronę przyrody – doświadczenia i nowy okres programowania zaprezentował Piotr Adamski - Dyrektor Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, zachęcając samorządy i jednostki Lasów Państwowych do składania wniosków w najbliższym naborze.

Podczas konferencji zaprezentowane zostały także dobre praktyki w zakresie rozwoju regionu w oparciu o turystykę i ochronę przyrody, które realizowały Nadleśnictwa RDLP w Zielonej Górze.

Ograniczenie antropopresji i ochrona przyrody – możliwością rozwoju regionu – doświadczenia z perspektywy 2007-2013 – przedstawił na przykładzie projektu Nadleśnictwa - Wiesław Daszkiewicz Nadleśniczy Nadleśnictwa Sława Śląska

Ścieżki rowerowe wokół Zielonej Góry zaprezentował Arkadiusz Kapała Nadleśniczy Nadleśnictwa Zielona Góra. Szlaki konne – Bogdan Olejniczak Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubsko. Ścieżkę geotematyczną na Łuku Mużakowskim – Jan Lesser Nadleśniczy Nadleśnictwa Lipinki.

Dyrektor RDLP w Zielonej Górze Leszek Banach w  referacie „Współpraca jednostek Lasów Państwowych z jednostkami samorządu terytorialnego w województwie lubuskim" przedstawił prawne możliwości współpracy Lasów i JST, zachęcając do nawiązywania partnerstwa na poziomie lokalnym.Ożywiona dyskusja zakończyła się wybraniem kandydatów do grupy roboczej, która zajmie się kontynuacją podjętych podczas konferencji ustaleń.