Archiwum aktualności Archiwum aktualności

Retencja górska, retencja nizinna i Poligony w Łagowie.

18 i 19 lipca 2011r. w Ośrodku Leśnik w Łagowie odbyło się szkolenie „Stosowanie procedur Prawa zamówień Publicznych przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE ze szczególnym uwzględnieniem programów „Retencja nizinna”, Retencja górska” i „Poligony”. Szkolenie dedykowane było pracownikom nadleśnictw i regionalnych dyrekcji LP., którzy zajmują się realizowanymi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko projektami. Organizatorem był Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu.

18 i 19 lipca 2011r. w Ośrodku Leśnik w Łagowie odbyło się szkolenie „Stosowanie procedur Prawa zamówień Publicznych przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE ze szczególnym uwzględnieniem programów „Retencja nizinna", Retencja górska" i „Poligony". Szkolenie dedykowane było pracownikom nadleśnictw i regionalnych dyrekcji LP., którzy zajmują się realizowanymi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko projektami. Organizatorem był Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu. Podczas szkolenia zaprezentowano m.in. zamówienia publiczne na roboty budowlane, przygotowanie postępowania i prowadzenie postępowania. W drugim dniu uczestnicy zapoznali się z zagadnieniem prawa autorskiego i prasowego w kontekście promocji projektu. Pracownicy CKPŚ przedstawili analizę postępowań o udzielenie zamówienia i zasady kontroli procedur zawierania umów przez Instytucje Wdrażającą. Dyskusja i omówienie pytań zadawanych przez uczestników szkolenia była najbardziej ożywioną  częścią szkolenia. W szkoleniu wzięli również udział inspektorzy odpowiednich oddziałów regionalnych.

 

Fot.Anna Niemiec