Rozwój współpracy transgranicznej leśników polskich i niemieckich.

30 stycznia 2013r. w siedzibie Euroregionu Sprewa-Nysa - Bóbr w Gubinie, spotkali się leśnicy z RDLP w Zielonej Górze, z Saksonii i Brandenburgii. Było to już kolejne spotkanie w ramach współpracy transgranicznej. Tym razem tematem był "Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie przemian wykorzystania terenów leśnych".

30 stycznia 2013r. w Gubinie, w siedzibie Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr spotkali się leśnicy z RDLP w Zielonej Górze, z Saksonii i Brandenburgii. Było to już kolejne spotkanie w ramach współpracy transgranicznej.  

Tym razem tematem był  "Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie przemian wykorzystania terenów leśnych". Obszar RDLP w Zielonej Górze historycznie należał do Marchii, Śląska i Brandenburgii. Po 1945 roku dokumentacja tych terenów znalazła się w archiwach różnych landów Niemiec i w archiwach Polski. Kwerenda materiałów źródłowych , przede wszystkim dokumentacji kartograficznej daje duże nadzieje na odtworzenie historii lasów zielonogórskich.

 Następnym krokiem byłaby digitalizacja map i udostępnienie ich na witrynie internetowej RDLP w Zielonej Górze. Ten niezmiernie ciekawy projekt rozwija się dzięki ożywionym kontaktom leśników z RDLP w Zielonej Górze z leśnikami z Saksonii a szczególnie z powiatu Bautzen i Görlitz. Poprzednie spotkania dotyczyły np. wymiany informacji na temat zagrożeń lasów w roku 2012 i prognozy na rok 2013.  

W trakcie wizyt pojawił się pomysł wymiany informacji na platformie internetowej. Aktualne informacje dotyczące lasów po obu stronach Nysy byłyby dostępne na stronie internetowej partnerów w języku polskim, niemieckim i angielskim. Przygotowano projekt "Promocja współpracy transgranicznej w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze i Landratsamt Bautzen Kreisforstamt" . Finansowanie tego przedsięwzięcia jest planowane na rok 2013 ze środków  Funduszu Małych Projektów (FMP)  w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013.  

 

Kolejne spotkanie zaplanowano na 14 lutego br. Tematem będzie ochrona przeciwpożarowa lasów  a uczestnikami oprócz leśników z Polski i Niemiec przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej  i strażacy z Saksonii I Brandenburgii.