Archiwum aktualności Archiwum aktualności

SŁAWA ŚLĄSKA DOCENIONA!

Wśród 10 przedstawicieli beneficjentów, wyróżnionych za „wkład w ochronę przyrody, profesjonalizm oraz dobrą współpracę" znalazło się Nadleśnictwo Sława Śląska.

7 października 2015r. w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Szlakiem naturalnych zmian – fundusze europejskie na ochronę przyrody", zorganizowana przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych. Konferencja była podsumowaniem projektów zrealizowanych w ramach V osi priorytetowej Programu Infrastruktura i Środowisko. Dofinansowanie otrzymały przede wszystkim przedsięwzięcia dotyczące ochrony siedlisk i gatunków.  W ramach części z nich powstawała także mała infrastruktura turystyczna, której zadaniem było ukierunkowanie ruchu turystycznego w taki sposób, aby odciążyć obszary cenne przyrodniczo i jednocześnie poprawić warunki dla turystyki i rekreacji. 

 

Na zakończenie konferencji zostały wręczone dyplomy 10 przedstawicielom beneficjentów, wyróżnionym za „wkład w ochronę przyrody, profesjonalizm oraz dobrą współpracę". Wśród nagrodzonych znaleźli się m.in. Gorczański Park Narodowy, Kampinoski Park Narodowy, Starostwo Powiatowe w Hajnówce, Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian" i nasze Nadleśnictwo Sława Śląska!

Gratulujemy!