Archiwum aktualności Archiwum aktualności

Spotkanie z grupą przedsiębiorców leśnych

Spotkanie z przedstawicielami niestowarzyszonych przedsiębiorców leśnych odbyło się w RDLP w Zielonej Górze

Na spotkanie z grupą przedsiębiorców leśnych dotąd niestowarzyszonych zorganizowane w piątek 22 kwietnia 2016 r. w siedzibie RDLP w  Zielonej Górze przybyło łącznie 23  przedsiębiorców. 

Podstawowym celem spotkania było wyłonienie przedstawicieli niestowarzyszonych przedsiębiorców leśnych do prac w  „Komisji Wspólnej Lasów Państwowych i organizacji działających na rzecz przedsiębiorców leśnych" przy Dyrektorze Generalnym Lasów Państwowych.

Do RDLP zgłoszono łącznie 27 kandydatur (na szczeblu RDLP) – kandydatury te wyłoniono w  wyniku wyborów w Nadleśnictwach.

Zebranych powitał Dyrektor Leszek Banach, który przedstawił sprawy bieżące i  poinformował o inicjatywie Dyrektora Generalnego LP powołania Komisji Wspólnej. Podczas spotkania szczegółowo omówiono potrzebę wyłonienia reprezentacji firm niestowarzyszonych i funkcjonowania samej Komisji Wspólnej. Zebranym został rozdany wydrukowany wycinek Zarządzenia nr 2 dotyczący Komisji Wspólnej Lasów Państwowych i organizacji działających na rzecz przedsiębiorców leśnych oraz  przekazany regulamin głosowania, po czym przystąpiono do wyboru przedstawicieli. Ze strony przedsiębiorców leśnych  zgłoszono kandydatury w  osobach: Zbigniew Półgrabia, Andrzej Najdek, Krzysztof Gąsiorowski, Marek Wróż, Krzysztof Szober, Zbigniew Kasperczak i po akceptacji zebranych lista została zamknięta. Po tej części poproszono o zgłoszenie 2-ch osób spośród zebranych przedsiębiorców do  komisji liczenia głosów jako obserwatorów procedury – zgłoszono Panią Patrycję Papp i Pana Kazimierza Szewczyka (osoby te nie kandydowały do Komisji Wspólnej).  Następnie każdy z zebranych pobrał kartę do głosowania po czym przystąpiono do tajnego głosowania.  Zebranych poproszono o składanie kart głosowania do urny. Łącznie pobrano 23 karty do głosowania – tyle samo kart złożono do urny. Po podliczeniu głosów prowadzący spotkanie ogłosił wyniki oraz wybór 2-osobowej reprezentacji przedsiębiorców leśnych dotąd niezrzeszonych do prac w Komisji Wspólnej.

Wybrane osoby to: Pan Zbigniew Półgrabia oraz Pan Krzysztof Gąsiorowski.