W Cybince szybciej dojadą do pożaru!

Po niespełna 3 miesiącach prac budowlanych zakończono z sukcesem kolejną inwestycję wspomagającą ochronę lasów RDLP w Zielonej Górze przed pożarami. Była to przebudowa 9 km dojazdu pożarowego „Od Krzyża” w Nadleśnictwie Cybinka sfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

12 grudnia br. w Nadleśnictwie Cybinka (RDLP w Zielonej Górze), w sercu „Puszczy Rzepińskiej" uroczyście oddano do użytku dojazd pożarowy nr 7 o długości ponad 9 km.

fot.1.Uroczyste przecięcie wstęgi rozpoczął Z-ca Dyrektora RDLP w Zielonej Górze

Janusz Frankowski.

Po niespełna  3 miesiącach prac budowlanych zakończono z sukcesem kolejną inwestycję wspomagającą ochronę lasów RDLP w Zielonej Górze przed pożarami. Była to przebudowa dojazdu pożarowego „Od Krzyża" w Nadleśnictwie Cybinka sfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

fot.2. Uczestnicy uroczystego odbioru zaangażowani w proces inwestycyjny

Obszar Nadleśnictwa Cybinka o wysokiej- bo ponad 58% lesistości - należy do I kategorii zagrożenia pożarowego. W 2011 roku służby przeciwpożarowe nadleśnictwa interweniowały prawie 50 razy. Ugaszono 13 pożarów. Tutaj nie wystarczy doświadczenie i sprawne działanie. Lepsza jakość dojazdów pożarowych znacznie skróci czas dojazdu do pożaru, a poprzez to można spodziewać się zmniejszenia powierzchni pożarów, obniżenia kosztów akcji gaśniczych i kosztów odnowień powierzchni po pożarach. Nie bez znaczenia jest zwiększenie bezpieczeństwa naziemnych akcji gaśniczych. W Nadleśnictwie Cybinka wyznaczono 34 drogi, które docelowo mają spełniać wymogi normy dojazdu pożarowego. Większość wymaga poważnych nakładów inwestycyjnych.

fot.3. Pamiątkowy kamień nawiązuje do tradycyjnego oznakowania dojazdów pożarowych w nadleśnictwach RDLP w Zielonej Górze.

W odbiorze prac uczestniczył projektant Piotr Gwiazdowski, przedstawiciele wykonawcy Strabag spółka z o.o. - kierownik oddziału Zielona Góra Rafał Juszczyszyn, kierownik budowy Grzegorz Kszysztofik,  inspektor nadzoru budowlanego Paweł Stefańczyk, przedstawiciele lokalnych samorządów gminy Cybinka Burmistrz Roman Siemiński, starostwa powiatowego w Słubicach Starosta Andrzej Bycka oraz przedstawiciele RDLP w Zielonej Górze Nadleśnictwa Cybinka.

fot. 4. Nadleśniczy Krzysztof Tomczak przecinając wstęgę podziękował wszystkim za zaangażowanie i pomoc udzieloną przy realizacji przedsięwzięcia.

Inwestycja drogowa w Nadleśnictwie Cybinka jest jedną z czterech sfinansowanych do tej pory w ramach działania 226 „Odtwarzanie potencjału" na terenie RDLP w Zielonej Górze. Obsługą beneficjentów zajmował się Zachodniopomorski Oddział ARiMR w Szczecinie. Do następnego naboru przygotowuje się kolejne 6 nadleśnictw.

tekst : Anna Niemiec
fot.Mirosław Kołodyński, Anna Niemiec