Archiwum aktualności Archiwum aktualności

Wspólna droga

Gmina Bytnica w woj.lubuskim to 78% lesistości i zaludnienie niespełna 13 osób na 1 km2 co daje tej gminie wysokie miejsce w kraju pod tym względem. Jest to niewątpliwy atut ale i specyficzne problemy dla mieszkańców zamieszkujących te tereny. Z miejscowości do miejscowości zawsze trzeba przedostać się przez las. Drogi gminne – w przewadze gruntowe - od jesieni do wiosny są nieprzejezdne. Utrudniony jest dowóz dzieci do przedszkola i szkoły. Dojazd do pracy zimą może stanowić duży problem.

Jedna z takich dróg: z Bytnicy do miejscowości Głębokie została przebudowana w 2013 roku.

Inwestycja realizowana była wspólnie przez Nadleśnictwo Bytnica oraz Gminę Bytnica.  
W pierwszym etapie -w całości sfinansowanym przez Nadleśnictwo Bytnica - wykonano podbudowę  pod warstwę bitumiczną. Koszty drugiego etapu w wysokości niemal 600 000 zł, polegającego na wylaniu warstwy bitumicznej oraz ułożeniu chodników w miejscowościach Bytnica oraz Głębokie pokryła Gmina Bytnica.

Nowa droga jest dużym udogodnieniem dla mieszkańców obu wsi oraz odgrywa niemałą rolę w udostępnieniu drzewostanów nadleśnictwa.

Ta wspólna inwestycja poświęcona została podczas święta dożynek gminnych przez miejscowego proboszcza. Wstęgę uroczyście przecięli: Leszek Banach - Dyrektor RDLP w Zielonej Górze, Piotr Niemiec  - Nadleśniczy Nadleśnictwa Bytnica oraz Leszek Olgrzymek  - Wójt Gminy Bytnica.

Inwestycja ta to dobry  przykład współpracy pomiędzy Lasami Państwowymi oraz miejscowym Samorządem niosąca za sobą obopólne korzyści.

Mieszkańcom Gminy Bytnica życzymy „Szerokiej drogi!"

 

Łukasz Wojciechowski

 

więcej fotografii na stronie  https://www.facebook.com/nctwobytnica