Archiwum aktualności Archiwum aktualności

Zakończony finał krajowy XXVII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

Zakończony finał krajowy XXVII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

 

Zakończony finał krajowy XXVII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

Tegoroczny finał OWE odbył się po raz pierwszy w historii na ziemi lubuskiej. Zielona Góra gościła jego uczestników od 1 do 3 czerwca.
W olimpiadzie wzięło udział ponad 30 tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych z 1900 szkół.
Regionalne eliminacje wyłoniły 117 uczestników finału krajowego ze 108 szkół.
Finały (pisemny oraz ustny) odbyły się 2 i 3 czerwca w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze.
Specjalnymi uchwałami senatów ponad 60 uczelni w Polsce, 10 najlepszych uczestników OWE otrzymuje indeksy tych uczelni bez dodatkowych egzaminów. Oto finałowa 10- tka w kolejności zajętych miejsc:
Monika Tabor – I miejsce
Katarzyna Dądela- II miejsce
Natalia Rusnarczyk - III miejsce

Michał Zajkowski,
Artur Lewicki,
Kinga Szczepaniak,
Natalia Słupska,
Dominik Starczewski,
Karolina Drabek,
Katarzyna Bancerz.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze jako wieloletni sponsor eliminacji regionalnych, objęła patronatem również finał krajowy OWE.
W jego ramach, Ośrodek Edukacji Przyrodniczo Leśnej (Nadleśnictwo Lubsko) zorganizował dla uczestników i ich opiekunów edukacyjno rekreacyjny pobyt w Ośrodku.
Przedsięwzięcie to, wpisało się w organizowane od 1 do 3 czerwca - Dni Otwarte w Lasach Państwowych.

Janusz Zawada

Uczestnicy olimpiady wraz z opiekunami, przedstawicielami sponsorów oraz członkami jury w gościnie w OEPL w Jeziorach Wysokich 

Najmłodsi uczestnicy finału krajowego: Mikołaj Chlubek oraz Błażej Rakowski posadzą za chwilę poświęcone przez papieża Benedykta XVI sadzonki jodły pospolitej

 

Najlepsza 10- tka odpowiadała ustnie na pytania, rozpoznawała gatunki drzew, tropy i głosy zwierząt i ptaków a także gatunki ptaków po wyglądzie jaj

 

Karolina Drabek - najlepsza uczestniczka z województwa lubuskiego została uhonorowana przez Leszka Banacha dyrektora RDLP w Zielonej Górze

 


Laureatki od lewej: Monika Tabor (1 miejsce), Natalia Rusnarczyk (3 miejsce), Katarzyna Dądela (2 miejsce)