Zespół Szkół Leśnych w Rogozińcu rozpoczyna nowy rok szkolny!

Technikum Leśne w Rogozińcu od nowego roku szkolnego rozpoczyna nauczanie na kierunku „operator maszyn leśnych” . Rekrutacja na rok szkolny 2011/2012 wyłoniła 20 chętnych do podjęcia nauki na tym nowym kierunku i już we wrześniu rozpocznie się cykl leśnej dwuletniej szkoły zawodowej.

 Technikum Leśne w Rogozińcu od nowego roku szkolnego rozpoczyna nauczanie na kierunku „operator maszyn leśnych" .

 

W ramach tego kierunku absolwenci będą mieli zajęcia teoretyczne i praktyczne w zakresie obsługi pilarki i kosy spalinowej. Na zajęciach wykorzystywany będzie trenażer pracy operatora zestawu do podwozu drewna oraz symulator pracy maszyn leśnych.  Po spełnieniu wymagań m.in. manualnych, wybrani uczniowie będą kontynuowali naukę pracy jako operatorzy maszyn leśnych. Absolwenci, po dwóch latach nauki będą posiadali uprawnienia pilarza oraz wymagane przez UDT kwalifikacje zawodowe do obsługi żurawi przeładunkowych. Ponadto będą mogli uzyskać prawo jazdy kategorii B oraz B+ E, uprawniające do jazdy ciągnikiem z przyczepą. Od tego roku możliwe stało się zdobycie uprawnienia pracy harwesterem i forwarderem.

 

Aby stworzyć bazę zarówno sprzętową jak i metodyczną niezbędną do kształcenia, Technikum nawiązało współpracę ze szkołą w Saksonii, z miejscowości Morgenröte. Już pierwsze spotkania pozwoliły mieć nadzieję na partnerskie stosunki pomiędzy tymi placówkami. Wspólnie opracowano założenia programowe i Technikum Leśne w Rogozińcu złożyło wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-saksonia 2007-2013. Projekt pod tytułem „Nauka nie pójdzie w las" zakłada zakup symulatora oraz zestawu maszyn harwester i forwarder. Budżet na 3,8 mln zł (85% dofinansowania w przypadku pozytywnej akceptacji projektu) obejmuje również koszty szkoleń, zarówno kadry pedagogicznej jak i uczniów, najpierw w Saksonii potem w Rogozińcu. Projekt przygotowało Technikum w Rogozińcu, przy wsparciu RDLP w Zielonej Górze. 22 listopada br. okaże się czy projekt otrzyma dofinansowanie.

Rekrutacja na rok szkolny 2011/2012 wyłoniła 20 chętnych do podjęcia nauki na tym nowym kierunku i już we wrześniu rozpocznie się cykl leśnej dwuletniej szkoły zawodowej.
 
fot.Marcin Piotrowski