Wydawca treści Wydawca treści

Nasze certyfikaty

Ochrona przyrody, trwałość lasów i zrównoważony rozwój to podstawa gospodarki leśnej realizowanej w Lasach Państwowych. Dowodem tego są międzynarodowe certyfikaty, przyznawane regionalnym dyrekcjom Lasów Państwowych.

FSC®

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze ma przyznany od 2001 roku certyfikat FSC®. To skrót od angielskiej nazwy organizacji Forest Stewardship Council®, założonej w 1993 r. w Meksyku. Celem jej działalności jest popularyzacja sposobu prowadzenia gospodarki leśnej na zasadach uwzględniających nie tylko aspekty ekonomiczne, ale również społeczne i przyrodnicze.

Warunkiem otrzymania certyfikatu jest prowadzenie gospodarki leśnej z uwzględnieniem wszystkich regulacji prawnych danego kraju oraz międzynarodowych traktatów i porozumień, których dany kraj jest sygnatariuszem. Obligatoryjne jest również spełnienie zasad i kryteriów przyznawania certyfikatu.

Proces certyfikacji opiera się na trzech głównych filarach. Są to:

standardy, które opisują prowadzenie gospodarki leśnej i procedury audytu badającego zgodność prowadzonej gospodarki z tymi standardami;

system kontroli pochodzenia produktu w każdej firmie przetwarzającej produkty leśne;

zasady użycia logo certyfikatu na produktach pochodzących z certyfikowanych lasów.

Logo FSC® jest znakiem prawnie chronionym. Każde jego użycie wymaga autoryzacji. Posługiwanie się logo FSC® przez jednostki Lasów Państwowych jest możliwe jedynie po pozytywnie odbytym procesie certyfikacyjnym, którego elementem jest audyt. Certyfikat przyznawany jest na okres pięciu lat. Później cała procedura jest powtarzana. Daje to gwarancję ciągłego utrzymywania wysokich standardów prowadzenia gospodarki leśnej.

Możliwość użycia logo certyfikatu pozwala klientowi wybierać produkty pochodzące z lasów certyfikowanych, a tym samym przyczyniać się do ochrony środowiska.

Obecnie wielu renomowanych producentów wyrobów z drewna posługuje się logo FSC®. Jeśli stan środowiska naturalnego nie jest komuś obojętny, warto zwracać na to uwagę przy wyborze produktu.

W związku z wprowadzeniem nowej Polityki Pestycydowej FSC, która weszła w życie 01 stycznia 2021 roku, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze, sporządziła Oceny Ryzyka Środowiskowego i Społecznego(ORŚiS) dla wszystkich środków ochrony roślin stosowanych na objętych certyfikacja powierzchniach.” 

Numer: licencji FSC-C023466.

RDLP w Zielonej Górze posiada aktualnie certyfikat FSC®  nr SGSCH-FM/COC-009010 ważny od 24/10/2022 do 22/03/2027 roku.

Do pobrania : STANDARDY I INNE DOKUMENTY FSC

 

PEFC

Lasy, którymi dysponuje PGL LP, są w całości certyfikowane w systemie PEFC. Świadczy to o gospodarce lasami zarządzanej zgodnie z wymogami środowiskowymi, społecznymi i ekonomicznymi.

W związku z potrzebą wypracowania spójnych kryteriów, zasad, wytycznych i wskaźników dla zrównoważonej gospodarki leśnej powstał system Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes - Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej (PEFC), który obecnie obejmuje systemy certyfikacji obowiązujące w ponad 30 krajach (łącznie odpowiadając za certyfikację ponad 275 mln ha lasów). Obejmuje on działania w zakresie zarządzania międzynarodowego, których celem jest m.in. utrzymanie różnorodności biologicznej, produktywności i zdolności do regeneracji w aspekcie gospodarki lasami i obszarami leśnymi oraz ich użytkowania.

Certyfikat PL- PEFC – 11/0032 ważny jest od 21/12/2023 do 20/12/2026 roku

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze, zgodnie z wymogami zawartymi w Normie Krajowej PEFC PL 1003:2012 v.2 „Zrównoważona gospodarka leśna- wymagania”, została oceniona pozytywnie i otrzymała 27.09.2006 roku Certyfikat PL PEFC-11/0032. 

Nadleśnictwa otrzymały odpowiednio subcertyfikaty z osobną numeracją .

 

Więcej o organizacji PEFC i  kryteriach certyfikacji 

Średnia (0 Głosy)