Asset Publisher Asset Publisher

Darowizny na cele społecznie użyteczne

Wyjaśnienie w sprawie możliwości pomocy finansowej w formie darowizn na cele społecznie użyteczne.

Informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 roku, w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz.U. Nr 134, poz. 692 z 1994 r.) Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych nie jest uprawniony do dokonywania darowizn na cele społecznie użyteczne.

Wszelkie wnioski o pomoc finansową prosimy kierować bezpośrednio do Nadleśniczych Nadleśnictw podległych RDLP w Zielonej Górze.

Durchschnitt (0 Stimmen)