Asset Publisher Asset Publisher

DREWNO SUPER SUROWCEM

„Przebudzenie się dzisiaj jest kluczowym warunkiem przetrwania” [Joan Marques]

Edukacja przyrodniczo- leśna pełni doniosłą rolę w kształtowaniu prawidłowych postaw wobec środowiska przyrodniczego. Jest oczywiste, że bezpośredni kontakt z naturą odgrywa niezwykle istotną funkcję
w budowaniu odpowiednich relacji międzyludzkich. Młodzież uczestnicząca w warsztatach gry edukacyjnej Super Surowiec, zorganizowanych przez Państwa Ilonę i Pawła Mrowińskich w Centrum Keplera- Centrum Przyrodniczym, miała okazję do kinestetycznego szerzenia wiedzy o surowcach, które są powszechnie stosowane w życiu codziennym. Dzięki “nauce przez zabawę”, uczestnicy warsztatów, mogli podczas gry zastanowić się,
a następnie odpowiedzieć na pytanie Pani Ilony Mrowińskiej, autorski „Super Surowca”:

“Czy jest obojętne, jakich surowców używamy w gospodarce i w codziennym życiu obecnie oraz jakich surowców będziemy używać w przyszłości?”

Zrównoważony rozwój gospodarki i świadomość zagrożenia, jakie niesie niewłaściwy sposób gospodarowania i wykorzystywania środowiska naturalnego, może prowadzić do jego nieodwracalnej degradacji. Uświadamianie naszego społeczeństwa i edukacja najmłodszych jest właściwą strategią, mającą na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania gospodarki na środowisko naturalne. Gra Super Surowiec w doskonały sposób “prezentuje” chęć podniesienia kondycji naszego otoczenia. Biorąc pod uwagę pytania, zadawane przez uczniów w trakcie warsztatów i otrzymywane  interesujące wypowiedzi, na temat surowców, można mieć nadzieję, że uczestnikom edukacyjnej zabawy, nasunie się poprawna refleksja (...), w odpowiednim momencie gospodarowania odpadami!

W warsztatach, pod okiem Państwa Mrowińskich, pracowników Ośrodka Edukacji Przyrodniczo- Leśnej
w Jeziorach Wysokich
i Nadleśnictwa Lubsko oraz pracowników RDLP w Zielonej Górze Urszuli Kaczały i Eweliny Fabiańczyk, uczestniczyły dzieci z zielonogórskich szkół oraz ze Szkoły Podstawowej w Nietkowicach. Podsumowując wrażenia i pozytywny odbiór młodego pokolenia, zasadne będzie stwierdzenie, że gra Super Surowiec stanowi interdyscyplinarna formę edukacyjną, wpisującą się w aktualne potrzeby kształcenia młodzieży szkolnej.

Nagrodą i jednocześnie pamiątką była budka lęgowa, przygotowana przez Państwa Mrowińskich, dla każdej z ośmiu klas, które uczestniczyły w warsztatach.

Szczegóły dotyczące warsztatów oraz gry na stronie www.supersurowiec.pl

 

 

Durchschnitt (0 Stimmen)