Asset Publisher Asset Publisher

Straż Leśna – czyli kto chroni zielonogórskie lasy

Na obszarze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze od początku jej istnienia działa Straż Leśna. Ponad czterdziestu wykwalifikowanych i profesjonalnie wyposażonych strażników dba o bezpieczeństwo i strzeże mienia leśnego. Wspierani przez nowoczesną technikę kryminalistyczną śledzą sprawców przestępstw i wykroczeń.

 Znaczącym problemem w lasach są śmieci. Zdarza się, że są to odpady przemysłowe, które stanowią niebezpieczeństwo nie tylko dla środowiska ale także dla turystów czy grzybiarzy. Dzięki wysiłkowi Straży Leśnej zjawisko to coraz częściej jest skutecznie zwalczane. Działania prewencyjne to podstawa działania Straży Leśnej. Właśnie dzięki prewencji sukcesywnie zmniejsza się ilość przypadków szkodnictwa leśnego.

W ostatnich latach nasilił się problem nielegalnego off-roadu. Dzięki zorganizowanym akcjom strażnicy leśni są w stanie przeszkodzić takim nielegalnym i niebezpiecznym zachowaniom. Współpraca z licznymi służbami i instytucjami to podstawa skutecznych interwencji Straży Leśnej. Partnerskie działania z Policją i innymi służbami są niezbędne w walce z łamaniem prawa na terenach leśnych.

Fot.Carbo Media

Straż Rybacka to społecznicy, z pomocą których strażnicy leśni przeciwdziałają szkodnictwu na wodzie. Patrolowanie setek tysięcy hektarów lasu to codzienny obowiązek strażników leśnych w zielonogórskiej dyrekcji LP, dzięki patrolom i sprawnej organizacji – podejmowane działania są skuteczne. Kłusownicy posiadają nowoczesny sprzęt i przez to mogą być niebezpieczni również dla ludzi. Dokonania tej formacji potwierdzają, że strażnicy leśni radzą sobie i z tym rodzajem szkodnictwa leśnego.

Fot. Carbo Media

Strażnik Leśny jest dzisiaj bardzo dobrze przygotowany do pełnienia powierzonych mu zadań. Oprócz coraz nowocześniejszego wyposażenia, nieustannie poddawany jest szkoleniom taktycznym i merytorycznym. Zdrowie i bezpieczeństwo osób przebywających w lesie jest najważniejsze.

Szczególny nacisk w ramach szkoleń kładziony jest na pierwszą pomoc.

Straż Leśna – w służbie polskim lasom! Bezpieczne lasy dla nas i przyszłych pokoleń!

Durchschnitt (0 Stimmen)