Asset Publisher Asset Publisher

"POZNAJEMY PTAKI POLSKI (...)" #spotkanieNR 3

Uczestnicy projektu edukacji ekologicznej spotkają się po raz trzeci, aby obserwować ptaki. Tym razem będą poznawać ciekawostki przyrodnicze na terenie Chynowa- zielonogórskiej dzielnicy zlokalizowanej w północnej części miasta.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze zaprasza uczestników projektu pn. "POZNAJEMY PTAKI POLSKI I ZASADY BIORÓŻNORODNOŚCI, SZANUJEMY DZIEŁO STWORZENIA" na spotkanie z leśnikami. Po raz trzeci, Grzegorz Patek (Nadleśnictwo Krzystkowice) i Ewelina Fabiańczyk (RDLP w Zielonej Górze), spotkają się z zielonogórską grupą dzieci i młodzieży, zakwalifikowaną do udziału w kilkuletnim działaniu edukacyjnym (szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie organizatora- link).

SPOTKANIE NR 3

Poniedziałek 27 sierpnia 2018 r. - godz. 1700-2130

Dane adresowe:

ul. Poznańska 15 (teren strzelnicy ZO PZŁ w Zielonej Górze)

65-137 Zielona Góra

PROGRAM

1. Sprawy organizacyjne:

- sprawdzanie obecności,

- odbiór formularzy obserwacyjnych od uczestników, którzy przeprowadzili sierpniowe obserwacje itp.,

- przekazanie wyposażenia (lornetka, przewodnik oraz  vademecum obserwatora) dla osób, które nie uczestniczyły w pierwszym lub drugim spotkaniu (dot. osób, które spełniły odpowiednie wymogi formalne i dostarczyły uzupełnioną dokumentację).

2. Poznaj i obserwuj ptaki:

- „pogadanki z animatorem” obejmujące konsultacje merytoryczne z Grzegorzem Patkiem z Nadleśnictwa Krzystkowice (zapoznanie młodych obserwatorów z kolejnymi gatunkami ptaków, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków, występujących na terenie rezerwatu „Słońsk”, który jest jednym z cenniejszych rezerwatów w Polsce, gromadzący w okresie wędrówek setki tysięcy ptaków),

- część terenowa, podczas której uczestnicy projektu, przy wsparciu leśników, będą spacerowali po pobliskim terenie zapoznając się z okolicą oraz doskonaląc umiejętności obserwacji ptaków (należy pamiętać o wyposażeniu obserwatora oraz o wygodnym obuwia i odpowiedniej odzieży wierzchniej).

3. Podsumowanie spotkania:

- omówienie obserwacji zrealizowanych na terenie strzelnicy ZO PZŁ w Zielonej Górze (wiata rekreacyjna), konsultacje na temat indywidualnie przeprowadzonych obserwacji w okolicy miejsca zamieszkania, pogadanki dotyczące bioróżnorodności lokalnego środowiska przyrodniczego przy świetle ogniska (integracja zielonogórskiej grupy obserwatorów ptaków, własne spostrzeżenia, wymiana doświadczeń, doskonalenie umiejętności wypowiedzi w aspekcie charakterystyki zaobserwowanych ptaków, wnioski ze spotkania) oraz rozmowy na temat ciekawych miejsc w Polsce, które pasjonat ornitologii powinien zobaczyć.


Lipcowe obserwacje nie należały do najłatwiejszych, a jak będzie w sierpniu okaże się w poniedziałkowe popołudnie! (fot. Ewelina Fabiańczyk)

Wspominając lipcowe spotkanie zielonogórskich "ptasiarzy", 25-osobowa drużyna pasjonatów aktywnie prowadziła swoje obserwacje na terenie Nadleśnictwa Zielona Góra. Idąc ścieżką przyrodniczo-leśną „Do Wieży” spacerowicze, mimo właściwego zachowania się w lesie, nie mieli łatwego zadania- bo obserwacje ornitologiczne to nie taka prosta sprawa.


Zielonogórscy "ptasiarze" na szlaku pasji ornitologicznych - w drodze "Do Wieży" (fot. Ewelina Fabiańczyk)

Wyprawie towarzyszyły rozmowy o turystyce, zachowaniu się w lesie jak również o zielonogórskim górnictwie (…).


Ścieżka przyrodniczo-leśna "Do Wieży" zaskakuje nie tylko pięknymi widokami, ale również swoją historią.
 (fot. Ewelina Fabiańczyk)

W lasach, w których uczestnicy realizowali swoje zadania bez problemu można było zauważyć ślady historii związanej z eksploatacją kopalin, gdyż w obszarze Nadleśnictwa Zielona Góra dawniej wydobywano węgiel brunatny.

 


Zaobserwować ptaki było dość trudno, ale za to nie sposób było obojętnie przejść szlakiem ścieżki przyrodniczo-leśnej  "Do Wieży", nie dostrzegając wyjątkowego ukształtowanie terenu - w końcu to efekt zapadlisk powstałych na skutek eksploatacji węgla brunatnego (fot. Ewelina Fabiańczyk)

Podsumowując poprzednie spotkanie zielonogórskich obserwatorów ptaków, które odbyło się 20 lipca br., w imieniu uczestników projektu oraz rodziców grupy „ptasiarzy” przekazujemy serdeczne podziękowania dla Nadleśnictwa Zielona Góry - w szczególności za udzielone wsparcie organizacyjne oraz udostępnienie terenu przy siedzibie Nadleśnictwa.

Dzięki okazanej przychylności Nadleśnictwa Zielona Góra, uczestnicy projektu mieli okazję nie tylko zaznajomić się z okolicą Wilkanowa, ale również, do ostatnich minut spotkania, aktywnie poznawać ciekawostki przyrodniczo-leśne na terenie placu edukacyjnego przy siedzibie Nadleśnictwa.