"Pro Patria" dla Dyrektora Wojciecha Grochali

9 stycznia 2020 w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim podczas spotkania opłatkowego z kombatantami i działaczami opozycji antykomunistycznej Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk odznaczył medalem „Pro Patria” szczególnie zasłużonych Lubuszan i Lubuszanki.

„...Medal Pro Patria został ustanowiony jako wyraz wdzięczności państwa Polskiego dla tych, którzy w sposób niezwykle aktywny propagują polska historię, szczególnie czyniąc to w spotkaniach z młodym pokoleniem” – powiedział minister Kasprzyk.

Medal odebrał również Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze Wojciech Grochala. Jak zaznaczył, przyznanie odznaczenia traktuje jako dostrzeżenie działalności Lasów Państwowych.

Dzięki leśnikom zostały upamiętnione i wskrzeszone znaczące postaci w polskiej historii, jak chociażby Inka, która – wiele osób tego nie wie – była leśnikiem, pracownikiem Nadleśnictwa Hajnówka, jej ojciec był leśniczym, byli związani z Lasami. Dzięki również wytężonej pracy leśników takie osoby zostały przywrócone i dostrzeżona ich rola w historii społecznej. Ja tutaj zostaję odznaczony, ale tak naprawdę całe środowisko leśników zostaje wyróżnione właśnie za takie działania” – powiedział Wojciech Grochala.

Medal „Pro Patria” został ustanowiony Zarządzeniem Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 1 września 2011 r. i jest nadawany przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na podstawie udokumentowanego wniosku naczelnych władz organizacji kombatanckich i ofiar represji, a także organów administracji rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego i powiatowego oraz polskich placówek dyplomatycznych i attachatów wojskowych.

Tekst na podstawie https://dzieje.pl/

Autor: Marcin Rynkiewicz