Asset Publisher Asset Publisher

Adam Szczerba (1918-2018)

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze z głębokim żalem zawiadamia, że w dniu  18 maja 2018 r. zmarł  ś.p. mgr inż. Adam Szczerba /ur. 02.10.1918 r./– który w okresie od 01.02.1956 r. do 28.02.1969 r.  był dyrektorem  Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Żarach i następnie Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Zielonej Górze.

W marcu 1969 r. został powołany na stanowisko Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych. Funkcję tę pełnił do roku 1973.

Cześć Jego pamięci!