Asset Publisher Asset Publisher

Światowy Dzień Ochrony Środowiska w Sławie

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Ochrony Środowiska odbyły się w wyjątkowym miejscu. Sława i jezioro Sławskie, nazywane często również lubuskim morzem, to perły turystyki, a także miejsca, które należy w szczególny sposób szanować i otaczać troską.

W uroczysty sposób hejnaliści z Technikum Leśnego w Rogozińcu pod wodzą opiekunki sygnalistów Agnieszki Rybickiej rozpoczęli Konferencję zorganizowaną przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze oraz samorząd Miasta i Gminy Sława.

Lasy Państwowe były partnerem i współorganizatorem wydarzenia. Podczas konferencji zwrócono uwagę na proces rozwoju cywilizacji połączony z rozwojem ekologicznym otaczającego nas świata, szczególnie w kontekście postępującej degradacji środowiska. Pani Maria Małgorzata Szablowska – Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska oraz burmistrz Sławy Pan Cezary Sadrakuła przywitali uczestników i dokonali oficjalnego otwarcia konferencji. Swoją obecnością zaszczycił nas również Sekretarz Stanu, Wiceminister Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Poseł na Sejm Pan Waldemar Sługocki. Patronat honorowy nad Konferencją sprawował Wicewojewoda Lubuski Pan Jan Świrepo.

Podczas uroczystości wyróżnieni zostali zasłużeni dla Województwa Lubuskiego, uhonorowani odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Bronisław Komorowski nadał odznaczenie za długoletnią służbę. Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Złotym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczony został Pan Andrzej Botke. Odznaką Honorową „Za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej" uhonorowani zostali: Profesor Leszek Jerzak, Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego, Dr inż. Teresa Nowak, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, Marek Maciantowicz, Główny Specjalista Służby Leśnej do spraw Ochrony Ekosystemów w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, Cezary Sadrakuła, burmistrz Miasta i Gminy Sława, gospodarz konferencji oraz Pan Piotr Olechnowski – odznaczenie z wniosku Starosty Powiatu Wschowskiego Marka Boryczki. Odznaka ta jest wyróżnieniem szczególnym, który otrzymuje się raz w życiu.

Podczas Konferencji nastąpiło również wręczenie wyróżnienia dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, jako instytucji współpracującej z WIOŚ. Ostatnim akcentem związanym z uhonorowaniem osób zaangażowanych w pracę na rzecz ochrony środowiska było wręczenie odznak „Za zasługi dla leśnictwa zielonogórskiego". Uhonorowani zostali leśniczowie pracujący na co dzień w leśnictwach bogatych w piękne lasy, jeziora i ośrodki wypoczynkowe. To oni muszą godzić niewątpliwe wartości turystyczne terenów, którymi gospodarują, z funkcją produkcyjną i ochronną środowiska, w szczególności lasów.

Odznaki otrzymali: Pan Dariusz Zwiahel – Leśniczy nadzorujący tereny Jeziornej, Jodłowa i Radzynia, Pan Maciej Łukaszewski – Leśniczy odpowiedzialny za miasto Sława, Lubogoszcz i Lubiatów, Pan Kazimierz Niedzielski – Leśniczy zarządzający terenami miejscowości Wilcze, Rudno i Uście. Odznaczenia dokonał Dyrektor RDLP Leszek Banach w asyście Nadleśniczego Nadleśnictwa Sława Śląska Pana Wiesława Daszkiewicza. Serdecznie gratulujemy!

Tekst i zdjęcia : Olga Ciemnoczołowska