Asset Publisher Asset Publisher

Dęby pamięci

Przypadająca 17 września 2009 r. 70-ta rocznica agresji sowieckiej na Polskę jest okazją by w sposób szczególny upamiętnić pomordowanych wiosną 1939 r.przez NKWD w Katyniu, Charkowie, Miednoje polskich oficerów i podoficerów - elitę narodu, kwiat kultury polskiej. W całym kraju spontanicznie sadzone są drzewa dedykowane blisko 22 tysiącom ofiar tego ludobójstwa, wśród których było 724 leśników. Najczęściej sadzi się dęby które od czasów imperium rzymskiego symbolizują: SIŁĘ, WYTRWAŁOŚĆ, SZLACHETNOŚĆ.

Przypadająca 17 września 2009 r. 70-ta rocznica agresji sowieckiej na Polskę jest okazją by w sposób szczególny upamiętnić pomordowanych wiosną 1939 r.przez NKWD w Katyniu, Charkowie, Miednoje polskich oficerów i podoficerów - elitę narodu, kwiat kultury polskiej. W całym kraju spontanicznie sadzone są drzewa dedykowane blisko 22 tysiącom ofiar tego ludobójstwa, wśród których było 724 leśników. Najczęściej sadzi się dęby które od czasów imperium rzymskiego symbolizują: SIŁĘ, WYTRWAŁOŚĆ, SZLACHETNOŚĆ.


Z inicjatywy Zespołu Edukacyjnego nr 2 w Zielonej Górze, SP nr 17, Katolickiego Gimnazjum Niepublicznego, Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, 4-tego Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego, Związku Harcerstwa Polskiego, Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej, Kręgu Przyjaciół Harcerstwa „Watra" w Zielonej Górze rośnie od 18 września, pierwszych siedem dębów pamięci zamordowanych:

  • Kazimierza Perro,
  • Konstantego Pietkiewicza,
  • Wincentego Klecana,
  • Szymona Wojtowicza,
  • Stanisława Brzezińskiego,
  • Tadeusza Skibińskiego,
  • Tadeusza Zaręby.

W uroczystości wziął udział min. ordynariusz diecezji zielonogórsko-gorzowskiej biskup Stefan Regmunt , V-ce prezydent Zielonej Góry Wioleta Haręźlak, przedstawiciele i działacze Związku Sybiraków i Lubuskiej Rodziny Katyńskiej, w tym prezes Włodzimierz Bogucki, dyrektorzy placówek oświatowych. Wśród gości był również przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Swoje poczty sztandarowe wystawiły wojsko, policja, związki kombatanckie. Licznie też zgromadziła się młodzież oraz rodzice.


Gospodarz uroczystości, Jarosław Skorulski dyrektor Zespołu Edukacyjnego nr 2 w swym wystąpieniu kierowanym bardzo mocno do swych podopiecznych akcentował …że nie przywiodła nas tu nienawiść ani chęć zemsty. Jesteśmy tu po to, by pokazać pokorę dla przelanej krwi naszych rodaków i by uczcić ich pamięć.
W imieniu rodzin pomordowanych podziękował bardzo wzruszony i skromny syn przedwojennego leśnika, mieszkaniec Zielonej Góry Pan Roman Zaręba.

Janusz Zawada
Foto: Małgorzata Jaskuła - ZE nr 2 w Zielonej Górze