Asset Publisher Asset Publisher

Trzy konkursy Ministerstwa Środowiska

Zapraszamy do udziału w następujących konkursach!

II edycja konkursu ECO DESIGN

 

Produkty Eco Design należy zgłaszać do 18 września 2015 r. Rozwiązania finalistów zostaną zaprezentowane w Poznaniu, w dniach 27-30 października 2015 r., podczas Międzynarodowych Targów Technologii i Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych POL-ECO-SYSTEM.

Więcej informacji: http://www.mos.gov.pl/artykul/7_archiwum/24997_ekologiczne_projektowanie_ii_edycja_konkursu.html

 

Zielone miasta poszukiwane

Szukamy miast i gmin miejskich, które mogą pochwalić się ekologicznymi i nowatorskimi rozwiązaniami w infrastrukturze, a także poprawiają jakość życia mieszkańców. Ruszyła druga edycja konkursu Ministerstwa Środowiska „Zielone miasta – w stronę przyszłości!". Na zgłoszenia czekamy do 12 października.

Celem konkursu „Zielone miasta – w stronę przyszłości!" jest upowszechnianie nowoczesnej i przyjaznej środowisku polityki miejskiej, a także promowanie działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju miast. Mogą wziąć w nim udział miasta na prawach powiatu i gminy miejskie, których przedsięwzięcia lub inwestycje rozpoczęły się nie wcześniej niż w 2006 r., a zakończyły co najmniej 1 miesiąc przed złożeniem wniosku konkursowego.

W tym roku konkurs jest przeprowadzamy w następujących kategoriach:

  1. Środowisko a zdrowie - przedsięwzięcia lub inwestycje, które bezpośrednio wpływają na zdrowie mieszkańców, w szczególności z dziedziny zrównoważonego transportu, zieleni w mieście i ochrony powietrza;
  2. Oszczędzanie zasobów - przedsięwzięcia lub inwestycje, które wpływają na oszczędzanie zasobów naturalnych, w szczególności z dziedziny gospodarki wodno-ściekowej i ochrony wód, gospodarki odpadami, efektywności energetycznej;
  3. Edukacja ekologiczna - przedsięwzięcia lub inwestycje edukacyjne promujące zachowania proekologiczne wśród mieszkańców.

Najlepsze rozwiązania w infrastrukturze miejskiej służące ochronie środowiska zostaną nagrodzone. Zwycięskie zielone miasta wezmą udział w wizycie studyjnej, podczas której ich przedstawiciele zapoznają się z działaniami inwestycyjnymi, jakie zostały wprowadzone przez ośrodki europejskie, które zdobyły miano Zielonej Stolicy Europy. 

Na zgłoszenia czekamy do 12 października 2015 r. Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie www.zielonemiasta.eu.

Zapraszamy do udziału w konkursie „Ekobaja"

Jesteś obdarzony wyobraźnią, potrafisz opowiadać ciekawe historie i cenisz środowisko naturalne? Wymyśl ekologiczną bajkę dla dzieci i weź udział w konkursie Ministerstwa Środowiska „Ekobaja". Na zgłoszenia czekamy tylko do 20 września.

„Ekobaja" to ogólnopolski konkurs ekologiczno-literacki skierowany do nauczycieli przedszkoli i klas 1-3 szkół podstawowych, a także do wszystkich lubiących pisać, pełnoletnich pisarzy-amatorów, np. rodziców czy studentów.

Celem konkursu Ministerstwa Środowiska jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, kształtowanie ich postaw proekologicznych, a także pokazywanie piękna przyrody oraz potrzeby dbania o jej zasoby.

Warunkiem udziału w konkursie jest napisanie bajki dla dzieci na temat ochrony środowiska. Gotowe prace należy przesłać w wersji papierowej i elektronicznej wraz z formularzem zgłoszeniowym do 20 września 2015 r.

Na autorów wyróżnionych bajek czekają atrakcyjne nagrody. A najlepsze opowieści zostaną opublikowane w postaci ilustrowanego e-booka oraz audiobooka, do którego głosu użyczy aktorka Anna Seniuk.

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami na temat konkursu Ekobaja

Pobierz formularz zgłoszeniowy