Asset Publisher Asset Publisher

Krajowa narada Naczelników Wydziałów Hodowli i Zagospodarowania Lasu

W dniach 24-25 marca 2010 r. w Ośrodku Wypoczynkowym „Leśnik” w Łagowie odbyła się narada Naczelników Wydziałów Hodowli i Zagospodarowania Lasu wszystkich rdlp.

W dniach 24-25 marca 2010 r. w Ośrodku Wypoczynkowym „Leśnik" w Łagowie odbyła się narada Naczelników Wydziałów Hodowli i Zagospodarowania Lasu wszystkich rdlp.

W pierwszym dniu narady pracownicy Wydziału Hodowli i Użytkowania Lasu Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych przedstawili bieżące sprawy związane z hodowlą lasu, m.in. realizację zadań gospodarczych w 2009 roku, wykonanie cięć przedrębnych, omówiono także regionalne Programy Szkółkarskie oraz prace nad aplikacją służącą do obsługi ewidencji bazy nasiennej i zasobów nasion.

Ponadto, w tej części narady wystąpili m.in. dyrektor Leśnego Banku Genów w Kostrzycy, przedstawiciele IBL oraz dyrektor Ośrodka Transportu Leśnego w Jarocinie wraz z nadleśniczym Piotrem Niemcem, prezentując pługosiewnik wykorzystywany w Metodzie Sobańskiego i efekty jej stosowania na terenie Nadleśnictwa Bytnica.
W drugim dniu konferencji przewidziano sesję terenową. Zainicjowano ją w Ośrodku Hodowli Zwierzyny Drobnej mieszczącym się na terenie Nadleśnictwa Świebodzin. W trakcie dojazdu do ośrodka podziwiano wielogatunkowy starodrzew, który jest elementem dawnego założenia parkowego, wykonanego przez znanego architekta parkowego Edwarda Petzolda.
Na potrzeby hodowli zaadoptowano pomieszczenia gospodarcze dawnego PGR, leżące na terenie wielkiej enklawy gruntów rolnych, wewnątrz kompleksu leśnego.
Nadleśniczy Lech Kołdyka omówił m.in. poszczególne etapy hodowli zająca i kuropatwy oraz złożoną specyfikę prowadzenia tej działalności.
Następnym etapem sesji wyjazdowej było zapoznanie się z infrastrukturą i szczegółami hodowli sadzonek drzew i krzewów leśnych z naciskiem na hodowlę buka w szkółce leśnej w Ołoboku. Szczególne zainteresowanie wzbudził nowoczesny system nawadniania, oddany do użytku jesienią ubiegłego roku.
W ramach zapoznawania się z historią regionu, zwiedzono pozostałości po dawnych obiektach militarnych, funkcjonujących pod nazwą Międzyrzecki Rejon Umocniony. Pełni on również ważną funkcję przyrodniczą jest bowiem miejscem zimowania licznej populacji kilkunastu gatunków nietoperzy.
Zwieńczeniem objazdu terenowego po Nadleśnictwie Świebodzin była krótka wizyta w rezerwacie torfowiskowym „ Pawski Ług".

Zakończeniem dnia terenowego jak i całej narady było podsumowanie wygłoszone przez Pawła Mrozińskiego naczelnika Wydziału Hodowli i Użytkowania Lasu DGLP oraz odczytanie propozycji wniosków z narady przez Krzysztofa Poczekaja zastępcę dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.

W naradzie uczestniczyli również: Grzegorz Furmański - zastępca dyrektora DGLP ds. Gospodarki Leśnej, przedstawiciele Centrum Informacyjnego LP oraz goście z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Biura Nasiennictwa Leśnego, Biura Urządzania Lasu w Poznaniu.

 


Tekst: Marta Wiler
Foto: Janusz Zawada