Leśnicy doradzą

10 marca 2020 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody na nową kadencję 2020-2025 w woj.lubuskim.

Regionalna Rada Ochrony Przyrody jest organem opiniodawczo-doradczym Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim. Do jej głównych zadań należy m.in. opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie ochrony przyrody wydawanych przez Regionalnego Dyrektora, przedstawianie wniosków i opinii w sprawach ochrony przyrody, a także opiniowanie planów rozwoju i strategii wojewódzkich w zakresie ochrony przyrody.

W czasie posiedzenia wręczone zostały akty powołania nowym członkom Regionalnej Rady Ochrony Przyrody. Obecnie w skład Rady wchodzi 28 członków będących przedstawicielami wybranych instytucji i organizacji w tym m.in.: Lasów Państwowych, PGW Wód Polskich, Sejmiku Województwa Lubuskiego, przedstawiciele świata nauki (Uniwersytet Zielonogórski i AWF w Gorzowie Wlkp.), Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, samorządów i organizacji zaangażowanych w działania na rzecz ochrony przyrody (Liga Ochrony Przyrody, Polski Związek Wędkarski, Polski Związek Łowiecki)  i środowiska rolniczego (Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Lubuska Izba Rolnicza).

Miło nam poinformować, że w składzie nowej rady jest czterech pracowników Lasów Państwowych, w tym dwóch z terenu naszej rdlp. Po raz kolejny członkiem Rady został dr inż. Marek Maciantowicz -  główny specjalista ds. ochrony przyrody w RDLP w Zielonej Górze. Natomiast  Jan Lesser – Nadleśniczy Nadleśnictwa Lipinki debiutuje w tym szacownym gremium.

Gratulujemy i życzymy owocnych obrad!