Asset Publisher Asset Publisher

Młodzież francuska

1 października br. gościliśmy w siedzibie Regionalnej Dyrekcji, delegację z Francji. Celem spotkania była prezentacja lasów i zasobów przyrodniczych naszego regionu.

1 października br. gościliśmy w siedzibie Regionalnej Dyrekcji, delegację z Francji.
Celem spotkania była prezentacja lasów i zasobów przyrodniczych naszego regionu.

 

Pierwszy z lewej inicjator spotkania Leszek Sidorowicz

 


W grupie 27 osób byli uczniowie w wieku 21-26 lat i pedagodzy z Centrum Kształcenia Rolniczego dla Pracujących http://www.formation-lot.fr z miejscowości Gramat we francuskim departamencie Lot. Departament ten jest regionem partnerskim dla województwa lubuskiego. Współpraca regionów istnieje od prawie 20 lat. Po raz pierwszy w tematyce wizyty w Polsce, zostały uwzględnione lasy i ochrona przyrody.


Spotkanie zostało zainicjowane przez Stowarzyszenie „Francja - Polska, Lot – Lubuskie" które istnieje od 1990 roku i jest organizacją pozarządową, inicjującą i wspierającą kontakty obu regionów.
Podczas spotkania zapoznano gości z organizacją gospodarki leśnej w Polsce i przedstawiono zasoby RDLP w Zielonej Górze. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja walorów przyrodniczych, gdyż jednym z kierunków w jakim kształci się młodzież z Francji jest tematyka parków krajobrazowych i turystyka. Podczas spotkania, ze strony gości padło wiele interesujących pytań, na które odpowiadał Z-ca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej, Krzysztof Poczekaj.

Oto niektóre z zagadnień o jakie pytali goście z Francji:
- poziom zatrudnienia i wykształcenie leśników,
- ocena poziomu kultury i wrażliwości społeczeństwa na problemy środowiska,
- praca koni w lesie,
- kierunki sprzedaży surowca drzewnego,
- problematyka terenów pod inwestycje na obszarach o wysokiej lesistości,
- system polowań i odpowiedzialność za szkody łowieckie,
- turystyczne wykorzystanie lasów,

 

Multimedialna prezentacja Anny Niemiec

 

Jarosław Ogórek doskonale radził sobie z branżowymi zawiłościami translacji

Mamy nadzieję, że owocem tej wizyty będzie zainteresowanie polskimi lasami młodzieży francuskiej.

 

Anna Niemiec
Janusz Zawada