Asset Publisher Asset Publisher

Nadleśnictwa Świebodzin i Bytnica w gronie triumfatorów konkursu Lider Polskiej Ekologii

Tytuł „Lidera Polskiej Ekologii” jest przyznawany przez Ministra Środowiska tym wszystkim, którzy przyczyniając się do zachowania i poprawy stanu środowiska naszego kraju, podwyższają jakość życia jego obecnych mieszkańców i przyszłych pokoleń. W ten sposób od 1996 roku wyróżniane są zarówno najlepsze firmy, jak i samorządy zaangażowane w realizację zrównoważonego rozwoju.

 

 

Tytuł „Lidera Polskiej Ekologii" jest przyznawany przez Ministra Środowiska tym wszystkim, którzy przyczyniając się do zachowania i poprawy stanu środowiska naszego kraju, podwyższają jakość życia jego obecnych mieszkańców i przyszłych pokoleń. W ten sposób od 1996 roku wyróżniane są zarówno najlepsze firmy, jak i samorządy zaangażowane w realizację zrównoważonego rozwoju.

Konkurs Ministra Środowiska „Lider Polskiej Ekologii" daje możliwość uhonorowania i promowania jednostek, które zasadę zrównoważonego rozwoju przyjęły za podstawę swej działalności. Zadaniem Konkursu jest także upowszechnianie pozytywnych wzorców i metod osiągania sukcesów gospodarczych dzięki działaniom na polu ochrony środowiska.

W latach 1996-2008 do Konkursu zgłoszono 1266 przedsięwzięć, których realizatorami są przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, gminy oraz związki gmin we współpracy z jednostkami badawczo-rozwojowymi i uczelniami, a także społecznościami lokalnymi. Spośród nich wyłoniono 102 zdobywców tytułu „Lidera Polskiej Ekologii".

Konkurs odbywa się w czterech kategoriach: przedsiębiorstwo, wyrób, jednostka samorządu terytorialnego oraz stowarzyszenia i fundacje. Taka formuła Konkursu pozwala na ukazanie działań „proekologicznych" realizowanych przez jednostki produkcyjne i usługowe, a także różnorodnych inicjatyw lokalnych służących ochronie środowiska.

Do 12. edycji Konkursu Ministra Środowiska „Lider Polskiej Ekologii" zgłoszono  94 przedsięwzięcia, w tym w kategorii: przedsiębiorstwo - 39 wyrób - 16 jednostka samorządu terytorialnego- 39. O laur Lidera walczyło również 16 nadleśnictw z całej Polski.

Do wizytacji, stanowiących końcowy etap oceny, Rada Programowa wybrała 29 jednostek.

Z rąk Macieja Nowickiego, ministra środowiska, oraz Janusza Zaleskiego, podsekretarza stanu w MŚ, w dniu 9 listopada w Sali Kameralnej Filharmonii Narodowej prestiżowy tytuł Lidera Polskiej Ekologii odebrało szesnastu laureatów, a dalszych ośmiu otrzymało wyróżnienia. Ostatecznie wśród 24 nagrodzonych znalazło się 5 nadleśnictw :

Tytułem Lidera Polskiej Ekologii 2009 uhonorowano:

Wyróżnienia otrzymały:

Dla RDLP w Zielonej Górze jest to podwójna radość . Pierwsza statuetka Lidera i trzecie już wyróżnienie dla jednostek naszej RDLP to nie jest przypadek. Dotychczas mogliśmy się poszczycić dwoma wyróżnieniami :

2001 – wyróżnienie dla RDLP w Zielonej Górze za Zastosowanie w pracach leśnych technologii przyjaznych środowisku poprzez zastąpienie olejów mineralnych olejami biodegradowalnymi oraz zastąpienie technologii spalania pozostałości pozrębowych przez rozdrabnianie.

2008 – wyróżnienie dla Nadleśnictwa Świebodzin za Program odbudowy populacji zająca i kuropatwy  

Więcej informacji na stronie www.liderpolskiejekologii.pl

Fotoreportaż z uroczystej gali wręczania nagród.

Podczas uroczystej gali wręczenia nagród w 12.edycji konkursu Lider Polskiej Ekologii w Sali Kameralnej Filharmonii Narodowej w Warszawie

 

Laureaci z Nadleśnictwa Świebodzin i Nadleśnictwa Bytnica w towarzystwie Dyrektora Leszka Banacha i Jana Błaszczyka z DGLP

 

Pani Alicja Makarska Prezes WFOŚiGW w Zielonej Górze  i opiekun świebodzińskich zajęcy – Krzysztof Kobus

 

Lider Polskiej Ekologii – od prawej stoją Krzysztof Kobus, Jan Błaszczyk, Roman Dziedzic, Lech Kołdyka i Jarosław Guzowski