Partnerskie spotkanie leśników

16 marca 2011 roku w Wymiarkach po raz kolejny spotkali się przedstawiciele Nadleśnictwa Wymiarki i Forstbezirk Oberlausitz (Rejon Leśny Górne Łużyce) z Saksonii. Leśnicy z Polski i Saksonii w ramach umowy partnerskiej współpracują przy realizacji projektu „Utworzenie centrum spotkań leśników polskich i niemieckich w Wymiarkach”.

16 marca 2011 roku w Wymiarkach po raz kolejny spotkali się przedstawiciele Nadleśnictwa Wymiarki i Forstbezirk Oberlausitz (Rejon Leśny Górne Łużyce) z Saksonii. Leśnicy z Polski i Saksonii w ramach umowy partnerskiej współpracują przy realizacji projektu „Utworzenie centrum spotkań leśników polskich i niemieckich w Wymiarkach". Partnerzy projektu wybrali na miejsce spotkań siedzibę Nadleśnictwa Wymiarki, ale zły stan techniczny tego obiektu i brak wyposażenia nie sprzyjały kontaktom. Obiekt ten jest  jednym z ciekawszych architektonicznie budynków w Wymiarkach, wybudowany około 1888 roku przez ówczesnego właściciela Huty Szkła „Augusta" - Franza Bartha seniora. Ten zabytkowy budynek wymagał pilnego remontu. Zaplanowano przebudowanie najniższego poziomu w celu utworzenia miejsca na centrum spotkań i na wykonanie ekspozycji prezentującej lasy Saksonii i Polski. Wykonane będą również dwujęzyczne tablice edukacyjne na ścieżce przy Nadleśnictwie.Przenośna wystawa o lasach Polski i Saksonii będzie eksponowana w powiecie Bautzen w Saksonii. Planowana jest także organizacja konferencji i wydanie dwujęzycznego folderu o lasach Saksonii i Polski.

Podczas marcowego spotkania partnerzy omawiali treść i układ tablic do przenośnej wystawy o lasach Saksonii i Polski. Uzgodnienia dotyczyły też zawartości merytorycznej wspólnego folderu.

Na realizację całego Projektu Partner Wiodący jakim jest Nadleśnictwo Wymiarki otrzymuje dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w formie bezzwrotnej dotacji w wysokości 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych do 691 548,00 EURO.

Nadleśniczy Edward Koszałka zaprezentował postęp prac remontowych w biurowcu Nadleśnictwa.

Rozmowy Partnerów dotyczyły wspólnego folderu i przenośnej wystawy o lasach.

Więcej o Projekcie na stronie Nadleśnictwa Wymiarki http://www.zielonagora.lasy.gov.pl/web/1226318/12

Więcej informacji o Programie znajdziesz na stronie : www.sn-pl.eu/pl/kurzinfo/index.html