Asset Publisher Asset Publisher

Podpisanie umowy partnerskiej

5 listopada 2009 roku Nadleśniczy Nadleśnictwa Wymiarki Pan Edward Koszałka i Pan Holm Karrass szef Forstbezirk Oberlausitz podpisali umowę partnerską na realizację projektu „Utworzenie centrum spotkań leśników Polskich i Niemieckich w Wymiarkach” . Projekt planowany jest do realizacji w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska –Saksonia.

 Nadleśnictwo Wymiarki położone na terenie powiatów żagańskiego i żarskiego, bezpośrednio graniczy z Saksonią i od wielu lat współpracując z leśnikami niemieckimi. Wzmianki o wspólnych spotkaniach i imprezach są datowane jeszcze przed 1998 rokiem. Były to koleżeńskie spotkania dotyczące bieżących spraw z zakresu ochrony lasów czy gospodarki leśnej. Współpraca ta, chociaż niesformalizowana rozwijała się systematycznie na różnych polach. Szczególnie cenne było włączenie do współpracy dzieci i młodzieży. Wspólne konkursy czy zielone szkoły dla uczniów z Polski i Niemiec sprzyjały zacieśnieniu więzów.  Wielokrotnie leśnicy z Wymiarek i sąsiednich nadleśnictw spotykali się z okazji świąt branżowych, ustaleń dotyczących zagrożeń lasów, wyjazdów szkoleniowych czy wspólnych projektów. O tym, że ta współpraca jest autentyczna świadczą chociażby wspólnie organizowane po obu stronach granicy kilkudniowe wyjazdy szkoleniowe i turystyczne. 5 listopada 2009 roku Nadleśniczy Nadleśnictwa Wymiarki Pan Edward Koszałka i Pan Holm Karrass szef Forstbezirk Oberlausitz podpisali umowę partnerską na realizację projektu „Utworzenie centrum spotkań leśników Polskich i Niemieckich w Wymiarkach" . Projekt planowany jest do realizacji w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska –Saksonia.

W ramach tego Projektu planowane jest w latach 2010-2011 przygotowanie w siedzibie Nadleśnictwa Wymiarki miejsca spotkań leśników. Dzięki realizacji projektu Partnerzy będą wiedzieli o nadchodzących zagrożeniach lasu ze znacznym wyprzedzeniem, co pozwoli na podjęcie skutecznych środków zapobiegawczych. W rezultacie zagrożenia lasów i przyrody będą minimalizowane, co ma bezpośredni pozytywny wpływ na poziom życia uczestników po obu stronach granicy.
Dokumentacja dotychczasowej współpracy będzie jednym z elementów wystroju sali konferencyjnej i wystawowej w przygotowanym w ramach projektu miejscu spotkań.
 
Linki :
Więcej o Programie Operacyjnym Współpraca Transgraniczna Polska - Saksonia 2007 – 2013 na stronie http://www.sn-pl.eu/pl/kurzinfo/index.html
Informacje o Forstbezirk Oberlausitz na stronie http://www.smul.sachsen.de/sbs/690.htm
 
Partnerzy Projektu – Edward Koszałka – Nadleśniczy nadleśnictwa Wymiarki i Holm Karrass – szef Forstbezirk Oberlausitz w Kamenz (Saksonia)

 

Podczas spotkania roboczego Anna Niemiec (RDLP w Zielonej Górze) przedstawia szczegóły Projektu. Z lewej - leśnicy z Saksonii , z prawej – przedstawiciele strony polskiej.